TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Intrum Barometer finančnej pohody 2021

Cieľom Barometra finančnej pohody je poskytnúť ucelený pohľad na to, ako spotrebitelia v 24 európskych krajinách spravujú svoje osobné financie. Vychádza od roku 2019. V roku 2021 sa iba piatim krajinám podarilo celkové skóre medziročne zlepšiť, ostatné krajiny zaznamenali zhoršenie. To však bolo očakávané vzhľadom na nepriaznivú globálnu situáciu.

Intrum Barometer finančnej pohody 2021

Pojem „finančná pohoda“ definujeme ako mať finančné zabezpečenie na uspokojenie každodenných potrieb a mať svoje financie pod kontrolou. Údaje pre tvorbu rebríčka sú získavané z Európskeho prieskumu platobného správania spotrebiteľov (ECPR) a zo štatistických hospodárskych výsledkov jednotlivých krajín.

 

Najnovšie vydanie Barometra finančnej pohody 2021 prišlo v čase zmien a neistoty v Európe. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou zatienil krátkodobý výhľad európskej ekonomiky. Okrem vážnych sociálnych a politických dôsledkov môžeme očakávať priamy hospodársky vplyv na Európu. Keďže súčasná situácia je dynamická, je ťažké predpovedať, aké vážne budú cenové tlaky a vplyv na celkové hospodárske podmienky. Podniky a domácnosti však budú musieť čeliť ďalšej hospodárskej búrke a finančná situácia sa zhorší pre tých, ktorí po pandémii ešte stále nestoja pevne na nohách.

 

Stiahnuť report (ENG)

 

Prečítať si tlačovú správu (SVK)


Stručný prehľad výsledkov - Barometer finančnej pohody 2021

Na vrchole rebríčka sa umiestnili Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. V južnej Európe vidíme mierne oživenie. Gréci sa obávajú pomalého zotavovania. Česko sa celkovo umiestnilo na 6. pozícii, pričom si medziročne polepšilo o jednu priečku. Jediná oblasť, v ktorej Slovensko dosiahlo lepšie výsledky ako Česko je pilier finančnej gramotnosti.

Úspory, príjem domácností a finančná gramotnosť sú silné stránky krajín s najväčšou finančnou pohodou

Prvé Rakúsko vďačí svojmu umiestneniu stabilným disponibilným príjmom domácností a trvalo vysokej finančnej gramotnosti. Vysoké disponibilné príjmy domácností podržali nemeckých spotrebiteľov v období politickej neistoty a prudko rastúcej inflácie. Najväčším skokanom je Švajčiarsko, ktoré si medziročne polepšilo až o dvanásť miest a dosiahlo tretie miesto v celkovom poradí. Hnacou silou boli pritom vysoké úspory obyvateľov.

Slovensko sa prepadlo takmer na úplný spodok rebríka

O pokles Slovenska v celkovom poradí sa predovšetkým podpísal náš prepad o päť pozícií v rámci piliera úspory do budúcna. V oblasti finančnej gramotnosti sa nachádzame dlhodobo v spodnej časti rebríčka (na 19. mieste) a nedarí sa nám posúvať vyššie.

“Vzhľadom na najnovšie svetové udalosti, ako je invázia na Ukrajinu, môžeme očakávať, že ekonomická situácia mnohých spotrebiteľov sa zhorší. Mnohí budú musieť uprednostniť platenie účtov a potravín pred splácaním dlhov.”

Anna Zabrodska, Senior Economist, Intrum

Potrebujete viac informácií? Chcete publikovať?

Ako líder zdieľame svoje poznatky

Prečítajte si viac