TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

5 bodov, ktoré musíte ustriehnuť, aby ste sa vyhli neplatičom

Obávate sa, že za dodané tovary alebo poskytnuté služby nedostanete zaplatené včas? Až 50%* Slovákov sa obáva, že keby podnikali, tak by im zákazníci za ich tovar alebo služby nezaplatili. A žiaľ, s týmto sa podnikatelia vo svojej praxi stretávajú veľmi často.

Ak sa chcete pustiť do podnikania, prípadne, ak už podnikáte, zamyslite sa nad nasledujúcimi bodmi. Vďaka tomu sa môžete lepšie vyhnúť zákazníkom - zámerným neplatičom a ochránite tak svoj biznis.

1.    Preverenie obchodných partnerov

Pri podnikaní sa nestačí len spoliehať na dobré slovo alebo  sľuby. Pokiaľ je vaším obchodným partnerom právnická osoba, vždy si overte, kto za ňou stojí. Veľmi jednoducho tak urobíte prostredníctvom  dostupných registrov na internete. Základné informácie vám poskytne Obchodný register SR. Nájdete tam údaje týkajúce sa sídla, predmetov činnosti, výške základného imania ako aj spoluvlastníkov firmy. Ďalším užitočným prostriedkom je Finstat, ktorý obsahuje ekonomické informácie vyplývajúce z uložených účtovných závierok za predošlé účtovné obdobia.

2.    Dôslednosť zmluvných vzťahov

Pri vytváraní zmluvných vzťahov je dôležitá precíznosť. Ak máte nového klienta, podpíšte s ním zmluvu skôr než začnete pre neho pracovať. Spolupráci dodáte patričnú vážnosť a  obchodný partner bude voči vám pociťovať určitý záväzok. Pozor si dajte aj pri nastavovaní termínov splatnosti faktúr. Minimálna splatnosť faktúry nie je stanovená zákonom, maximálna doba splatnosti faktúry je limitovaná zákonom a nesmie presiahnuť 60 dní. Vo všeobecnosti platí, že čím kratšia doba platnosti, tým vyššia šanca na úhradu pohľadávky.

3.    Výber platobnej metódy

Z vášho pohľadu je najvýhodnejšia platba celej sumy alebo aspoň jej časti vopred, kedy nie je takmer žiadne riziko nezaplatenia. Výber platobnej metódy ovplyvňuje miera dôvery medzi partnermi, najmä ak ide o prvú spoluprácu, a s tým súvisiaca miera možného rizika a vôľa oboch strán ho podstúpiť. Platbu pred odoslaním tovaru alebo poskytnutím služby nemusí odobriť váš obchodný partner. Ďalšou možnosťou je platba v hotovosti pri dodaní tovaru. Podľa aktuálne platnej legislatívy (Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti) však nesmie presiahnuť sumu päťtisíc eur.

4.    Sledovanie termínov splatnosti

Nikto nemá rád neistotu, najmä ak sa dotýka peňazí. V tomto prípade je dobré viesť si podrobnú evidenciu faktúr. Na druhej strane nie všetci klienti, ktorí si neustriehli splatnosť faktúry, musia byť zámerne neplatiči. Možno len v návale pracovných povinností pozabudli na končiacu sa splatnosť. Preto je dobré sa pripomenúť a poslať im jednorazovú upomienku. Vo všeobecnosti by ste však obchodným partnerom nemali donekonečna ustupovať a problémy s neuhradenými faktúrami riešiť ráznejšie.

5.    Dožadovanie sa úrokov z omeškania

Úroku z omeškania sa môžete domáhať v prípade, že váš obchodný partner mešká s plnením peňažného záväzku, teda faktúra je po termíne splatnosti. Po uplynutí tejto doby môžete úrok z omeškania požadovať automaticky. V takom prípade máte nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške.

Potrebné je uvedomiť si, že nárok na konkrétnu sumu sa vzťahuje na pohľadávku, ktorá môže byť tvorená aj niekoľkými nezaplatenými faktúrami.

 

Ak je vaše podnikanie postavené na okamžitých platbách v hotovosti napr. kaviareň, maloobchod, kadernícke a podobné služby, potom nasledujúci článok vôbec nemusíte čítať. Ak podnikáte alebo chcete podnikať v iných oblastiach, kde sa často vystavujú faktúry, potom si určite prečítajte článok „7 dôvodov, prečo nechať pohľadávky v rukách profesionálov“ a to o to viac, o čo menej vyššie zmienených bodov dodržiavate.

*Údaj vychádza z celoeurópskeho prieskumu platobného správania spotrebiteľov - European Consumer Payment Report 2017. Pre viac informácií o ECPR, kliknite sem.