TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Spoznajte našich ľudí

TOP manažment

Umbraco.Web.PublishedModels.PersonImage
Martin Musil
Výkonný riaditeľ a konateľ
Narodený v 1977. Výkonným riaditeľom soločnosti Intrum sa stal v roku 2015. V minulosti zastával viacero pozícií v rámci skupiny EOS, jednej z významných spoločností na trhu správy pohľadávok, kde pôsobil takmer 16 rokov. Posledné 4 roky strávil v Ruskej federácii a na Ukrajine, kde bol zodpovedný za rozvoj skupiny na východných trhoch. Pred svojím odchodom do zahraničia pôsobil viac ako 10 rokov na Slovensku, kde bol zodpovedný za prevádzkové riadenie spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. V rámci celej skupiny bol Martin Musil taktiež zodpovedný za implementáciu viacerých medzinárodných IT projektov. Martin Musil študoval na fakulte elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Umbraco.Web.PublishedModels.PersonImage
Andrej Solčányi
finančný riaditeľ a konateľ
Narodený v 1981. Do spoločnosti Intrum nastúpil v máji 2009. Titul získal v roku 2006 na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, odbor účtovníctvo a audit. Za roky pôsobenia získal praktické skúsenosti zo všetkých oblastí správy a manažmentu pohľadávok. Od roku 2010 pôsobí na pozícii finančného riaditeľa. Od februára 2015 je jedným z troch konateľov spoločnosti.
Umbraco.Web.PublishedModels.PersonImage
Zoltán Papp
Obchodný riaditeľ a konateľ
Narodený v 1981. Do spoločnosti Intrum Slovakia s.r.o. nastúpil hneď po ukončení štúdia v roku 2004. Od januára 2011 do januára 2015 pôsobil aj ako obchodný riaditeľ pre Českú republiku. Titul získal v roku 2004 na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, odbor priemyselné inžinierstvo a manažment. Za roky pôsobenia na rôznych pozíciách v spoločnosti získal praktické skúsenosti zo všetkých oblastí správy a manažmentu pohľadávok. Od roku 2005 pôsobí na pozícii obchodného riaditeľa. V roku 2006 úspešne rozbehol službu „odkupovanie pohľadávok“ na Slovensku.

Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu


Príležitosti na rozvoj

U nás nájdete veľa možností napredovať, špecializovať sa a rotovať. A to doma aj na medzinárodnej scéne.