Tlačová správa: 

8 z 10 Slovákov sa na Vianoce zbytočne nezadlžuje.

Čítať viac ›

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti Intrum ochraňujeme vašu osobnú integritu a vždy sa usilujeme o vysokú úroveň ochrany údajov.

Zásady ochrany údajov

Chceme, aby ste sa cítili dôverne pri spolupráci s nami. Tu sa dozviete, ako sa staráme o osobné informácie a prečo používame cookies.

Prečítajte si viac

Zásady ochrany osobných údajov pri prieskume spokojnosti klientov

Správcom údajov v tomto prieskume spokojnosti klientov je spoločnosť Intrum Slovakia s.r.o. Ako správca údajov sme zodpovední za osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si viac

My - Intrum Slovakia s.r.o. - používame cookies na tejto webovej stránke (www.intrum.sk)

Prečítajte si viac

Zásady ochrany údajov - pdf documents

Ďalšie informácie týkajúce sa našich zásad ochrany a spracovávania údajov.

Prečítajte si viac

Práva dotknutých osôb - formulár

Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa akýchkoľvek vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete žiadosť podať elektronicky nižšie na tejto stránke vyplnením formulára.

Porušenie údajov - formulár

Ak je pravdepodobné, že toto bude mať za následok vysoké riziko porušenia práv a slobôd dotknutých osôb, musíme bez zbytočného odkladu informovať dotknutú osobu. Aby ste nám pomohli dodržiavať tieto dôležité záväzky, odporúčame vám, aby ste nás informovali o akýchkoľvek porušeniach údajov, ktorých ste si vedomí, a to prostredníctvom tohto odkazu formulár.