TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Európsky platobný report 2022

EPR 2022 odhalil obavy zo stagflácie. Podniky očakávajú v 2. polovici roka 2022 prudký nárast oneskorených platieb. EPR popisuje dopad oneskorených platieb na vývoj a rast podnikov naprieč celou Európou. Spoločnosť Intrum, európsky líder v oblasti správy a inkasa pohľadávok, vydáva Európsky platobný report na celoeurópskej úrovni už od roku 1998.

Obavy zo stagflácie. Spoločnosti očakávajú v druhej polovici roka 2022 prudký nárast oneskorených platieb

EURÓPSKY PLATOBNÝ REPORT 2022 / 24. ROČNÍK

 

Z aktuálneho celoeurópskeho prieskumu platobného správania podnikov vyplýva, že podniky očakávajú v nadchádzajúcich mesiacoch výrazný nárast oneskorených platieb v dôsledku rastúcej inflácie a úrokových sadzieb. Takmer 8 z 10 európskych a rovnako aj slovenských spoločností uvádza, že zlepšenie správy pohľadávok a posilnenie svojej likvidity a cash flow sú hlavnými prioritami v roku 2022.

 

Report vychádza z prieskumu, ktorý sa uskutočnil súčasne v 29 európskych krajinách od 17. januára do 13. apríla 2022. Výskumu sa zúčastnilo celkovo 11 007 európskych spoločností pôsobiacich v 15 priemyselných odvetviach. Za Slovensko sa prieskumu zúčastnilo 240 spoločností.

 

Stiahnuť report

 

Prečítať si tlačovú správu (21.06.2022)


Inflácia a úrokové sadzby prinášajú nové výzvy

V celej Európe sa spomaľuje ekonomický rast. Súčasne sú narúšané dodávateľské reťazce a prudko rastúce náklady na energie zvyšujú infláciu na úroveň, aká tu nebola desaťročia.

Podniky očakávajú, že ich peňažný tok utrpí

Chýba im pružnosť a odborné znalosti, aby tomu dokázali adekvátne a včas predísť. Likvidita, peňažné toky a riadenie úverového rizika tvoria hlavné strategické priority pre rok 2022, keďže spoločnosti sa snažia zabezpečiť si stabilnú finančnú pozíciu.

Firmy z roka na rok považujú oneskorené platby za významnejšiu prekážku svojho rastu

Oneskorené platby brzdia rast podnikov v európskych krajinách a brzdia ekonomický a sociálny rozvoj hospodárstva ako celku.

“Na pozadí inflácie, zvyšujúcich sa úrokových sadzieb a regulácie spoločnosti očakávajú skokový nárast oneskorených platieb. Súčasne počítajú s nárastom prekážok, ktorú budú aj naďalej obmedzovať ich rast počas zvyšku roka 2022. Zabezpečenie zdravého cash flow je pre väčšinu opýtaných podnikov najvyššou prioritou.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť?

EURÓPSKY PLATOBNÝ REPORT 2022 / 24. ROČNÍK

 

Čoraz väčší podiel slovenských podnikov považuje včasné platby za faktor budovania dôvery a potenciálny katalyzátor investícií do úsilia o udržateľnosť. Platobná morálka však stále zaostáva. Svoju rolu však už aj na Slovensku zohráva zodpovednosť voči životnému prostrediu ako súčasť udržateľnosti podniku.

 

Stiahnuť report

 

Prečítať si tlačovú správu (30.06.2022)


Potrebujete viac informácií? Chcete publikovať?

Ako líder zdieľame svoje poznatky

Prečítajte si viac