TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Právne vymáhanie pohľadávok

Naším cieľom je vždy nájsť pre vás to najlepšie obchodné riešenie. Niekedy to znamená priateľské urovnanie sporu. Niekedy je najlepšie obrátiť sa na súd, aby ste ochránili svoje práva a získali zaplatenie dlhu. V prípade neúspechu mimosúdneho inkasa môže nasledovať súdne vymáhanie pohľadávok, vrátane prípadnej exekúcie. Je to forma núteného uspokojenia nároku priznaného rozhodnutím súdu. Pred podaním návrhu na začatie súdneho procesu je vhodné najprv overiť majetkové pomery a skutočnú finančnú situáciu dlžníka pre presnejší odhad úspešnosti procesu.

 

 

Dlhoročné pozitívne skúsenosti so zabezpečením súdneho inkasa

Dynamické procesy a segmentačné modely pre vysokú efektivitu

Externá spolupráca so špičkovými advokátmi

Urýchlené zabezpečenie exekučného titulu


Spolupráca s advokátskou kanceláriou

Pri zebezpečení služieb právneho inkasa udržujeme dlhoročnú spoluprácu s overenou a skúsenou advokátskou kanceláriou. Každý mesiac spolupracujeme na tisíckach prípadoch s vysokou mierou úspešnosti.

Cezhraničné inkaso

Keď máte zákazníkov v rôznych krajinách, môže byť zložité získať úhradu svojich faktúr načas obzvlášť pri sporných prípadoch. Vďaka 25 pobočkám a globálnej sieti partnerov vám dokážeme pomôcť aj v takýchto prípadoch.

Dlhodobá správa pohľadávok

V prípadoch, kedy nebolo možné ani súdnou cestou zabezpečiť úhradu záväzku z objektívnych dôvodov, dokáže Intrum zabezpečiť dlhodobé mointorovanie prípadu, keďže v priebehu času sa môže situácia dlžníka zmeniť. Pritom platí niekoľko základných pravidiel: Spornú pohľadávku nie je možné vymôcť mimosúdnym inkasom. Premlčanú pohľadávku nie je možné vymôcť súdnou cestou.

Často kladené otázky

FAQ - Vymáhanie pohľadávok | Intrum

V akých odvetviach pôsobíte?

Máme riešenia pre malé aj veľké spoločnosti. Lokálne aj medzinárodné. Pôsobiace vo všetkých odvetvia od financií, poisťovníctva, cestovného ruchu, energetiky, telekomunikácií, dopravy, logistiky, IT, ecommerce až po služby podnikateľom.

Prečo by som mal outsourcovať vymáhanie pohľadávok?

Bez ohľadu na to, či ste malá firma alebo veľká spoločnosť v oblasti telekomunikácií, finančných či verejných služieb, veríme, že by ste sa mali slobodne sústrediť na to, čo robíte najlepšie. Zabezpečiť kontrolu včasných úhrad si vyžaduje ďalšie zdroje. Vďaka starostlivej a spravodlivej správe oneskorených platieb vám spoločnosť Intrum môže pomôcť dostať zaplatené rýchlejšie. Vďaka tomu sa môžete sústrediť na rozvoj svojho podnikania.

Používate našu alebo vašu značku?

To je na vás. Niektorí klienti radšej využívajú naše dôveryhodné a uznávané meno, iní však uprednostňujú prístup "White label". V takom prípade budeme kontaktovať vašich zákazníkov s použitím vašej značky. V oboch prípadoch získate rovnako špičkové služby a prístup k našim technológiám, údajom a analýzam.

Ako sa dozviem viac?

Spoločnosť Intrum spolupracuje s klientmi rôznymi spôsobmi. Závisí to od vašich potrieb a požiadaviek. Bez ohľadu na vašu veľkosť a rozsah máme širokú ponuku služieb a dlhoročné skúsenosti. Ak chcete získať viac informácií o tom, ako vám môžeme pomôcť, kontaktujte nás.

Prečo by sme si mali vybrať spoločnosť Intrum?
 • Globálny dosah
 • Moderné služby monitoringu a platieb
 • Vysokokvalitná starostlivosť o zákazníkov
 • Dostupné právne možnosti
Ako to budú vnímať moji zákazníci?

Spoločnosť Intrum pristupuje k vymáhaniu pohľadávok eticky. Spolupracujeme s jednotlivcami aj organizáciami na nastavení dostupných a splátkových kalendárov. Našim klientom pomáhame prosperovať vďaka starostlivosti o ich zákazníkov. Môžete si byť istí, že tieto vaše dôležité vzťahy sú u nás v bezpečných rukách.

Zabezpečujete aj právne inkaso?

Spoločnosť Intrum sa orientuje na externú spoluprácu s advokátmi, ktorí sú vynikajúcimi odborníkmi a prezentujú sa vysokou mierou efektivity pri reálnom vymožení dlžných súm. Takto dokážeme zabezpečiť kvalifikovaný právny servis pre úspešný výsledok. Pri zebezpečení služieb právneho inkasa na Slovensku udržujeme dlhoročnú spoluprácu s overenou a skúsenou advokátskou kanceláriou. Každý mesiac spolupracujeme na tisíckach prípadoch s vysokou mierou úspešnosti. Naším cieľom je vždy nájsť pre vás to najlepšie obchodné riešenie. Niekedy to znamená priateľské urovnanie sporu. Niekedy je najlepšie obrátiť sa na súd, aby ste ochránili svoje práva a získali zaplatenie dlhu. 

S akým typom pohľadávok nám viete pomôcť?

Môžete využiť naše služby pre obchodné aj spotrebiteľské pohľadávky. Keďže pri spotrebiteľských pohľadávkach ide často o pomerne nízke sumy, ale vysoký počet dlžníkov, veritelia sa zvyknú obávať rizika neúmerne vysokých nákladov v porovnaní s efektivitou vymáhania dlžných súm. Najvyššou úlohou správcu pohľadávky je preto včasné rozpoznanie potreby začatia súdneho konania.  

Nad rámec dodržiavania právnych predpisov

Základom prístupu spoločnosti Intrum k inkasu pohľadávok je dodržiavanie predpisov a etické zaobchádzanie so zákazníkmi. Výrazne investujeme do technológií, procesov a ľudí, aby sme zabezpečili najlepšie výsledky pre zákazníkov a klientov.

 

Prečítajte si viac o tom, ako dokážeme zabezpečiť, aby zákazníci našich klientov mali s nami, čo najlepšie skúsenosti. 

“Pamätám si prípad, kedy ma z našej kooperujúcej advokátskej kancelárii upozornili, že daná zákazníčka bola podvedená vlastnou kamarátkou. Tá to priznala a prevzala dlh na seba. Následne sme mohli zastaviť súdne konanie voči našej zákazníčke. Pre spoluprácu si vyberáme špičkových partnerov. S touto spoluprácou sme nadmieru spokojní.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Chcete zistiť, čo vieme pre vás urobiť? Spravte prvý krok k našej vzájomnej spolupráci

 • 1

  Kontaktujte nás vyplnením formulára

 • 2

  Náš predajný tím sa vám ozve, aby sme presne identifikovali vaše potreby

 • 3

  Spoločne navrhneme najvhodnejšie riešenie. To sa odvíja od veľkosti vašej firmy, počtu, veku a výšky pohľadávok a ostatných požiadaviek

 • 4

  Zrealizujeme službu s najvyššími etickými a zákonnými štandardmi. Ak budete mať záujem následne navrhneme ďalšie možnosti spolupráce


Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu