TS: Slovenské podniky sú opatrne optimistické. 

Prieskum odhalil skryté hrozby.

Čítať viac ›

Vieme vám pomôcť aj s vratkami DPH

Intrum má široký medzinárodný dosah, preto vám vieme pomôcť aj v oblasti DPH.

Mnoho firiem odrádza zložitosť procesu vrátenia dane z pridanej hodnoty, ktorú uhradili v zahraničí. Je to hlavne kvôli jazykovým bariéram a rôznorodosti pravidiel v rôznych krajinách. Vďaka Intrumu to môže byť pre vás jednoduché, prehľadné a rýchle.

Keď ste v zahraničí, platíte DPH pri rôznych príležitostiach. Napr. vaši zamestnanci platia DPH, keď sú na služobnej ceste a ubytujú sa v hoteli, či sa zúčastňujú veľtrhov, vzdelávacích pobytov a pod. Rozdiely sú badateľné aj pri malých faktúrach.

Napríklad:

Faktúra za ubytovanie v hoteli pre jednu osobu bola 100 EUR. To zahŕňa DPH vo výške 19 EUR. Veľtrhu sa zúčastnilo 10 zamestnancov. To je spolu 190 EUR vrátnej DPH. Takých veľtrhov sa v Nemecku zúčastňujú minimálne 4x ročne. Spolu by to mohlo byť 760 EUR za DPH. Okrem toho za prenájom stánku ste uhradili 5.000 EUR. To znamená, že vratná DPH na tejto fakúre za stánok je 950 EUR. Atď.

Pre prepravné spoločnosti existuje možnosť získať okamžitú náhradu za tankovanie. Rýchly variant refundácie platí pre všetky tankovacie karty bez ohľadu na predajcu.

 

Chcete vedieť, ako vám vieme pomôcť s vratkami DPH? Kontaktujte nás.