Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Podniky čelia bezprecedentnej neistote. Kríza spôsobená Covid-19 ovplyvňuje európske platobné prostredie

Ostré rany v HDP naprieč celou Európou momentálne stláčajú príjmy podnikov, obmedzujú finančné toky a zároveň vytvárajú tlak, aby podnikatelia spravovali svoju hotovosť a likviditu účinnejšie. Spoločnosť Intrum vydala report, ktorý potvrdzuje negatívny finančný vplyv Covid-19 na podnikateľskú budúcnosť, dopady na platobné prostredie a finančné správanie. Prieskum* bol zrealizovaný medzi finančnými riaditeľmi a vrcholovými manažérmi v 9 980 spoločnostiach v rámci 29 európskych krajín.

Zabezpečenie stabilných finančných tokov prostredníctvom včasných platieb je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Mnohé podniky bežia v prežívajúcom móde, keďže boli donútené zatvoriť svoje prevádzky vzhľadom na vládne nariadenie v súvislosti s pandémiou Covid-19,
hovorí Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Dlhodobé ekonomické dopady Covid-19 na európske podnikateľské prostredie sú zatiaľ neisté. Avšak z krátkodobého pohľadu, kríza ovplyvňuje spotrebiteľov, stupňuje u nich negatívne finančné tlaky a nepohodu.  Nižšie disponibilné príjmy ovplyvňujú schopnosť spotrebiteľov platiť svoje účty načas.

V súlade s očakávaniami respondenti potvrdzujú vo všeobecnosti nárast finančného stresu. 1 z 2 (51%) spoločností tvrdí, že oneskorené platby ohrozujú ich prežitie počas krízy Covid-19. Na Slovensku to tvrdí 40% zapojených spoločností.

Cestovný ruch, pohostinnosť a voľný čas dostali riadny úder

Vládne nariadenia pre cestovanie, nakupovanie, stravovanie mimo domu, šport a iné voľnočasové aktivity dali riadne tvrdý úder odvetviu cestovného ruchu a voľného času,
tvrdí Martin Musil

Reštrikcie sa nateraz uvoľňujú v celej Európe, ale je jasné, že pandémia bude mať pretrvávajúci účinok na tieto odvetvia.

4 z 10 respondentov prieskumu z tohto sektora (42%) hovoria, že recesia bude mať zásadný dopad na ich podnikanie. Je to najvyšší výsledok zo všetkých 11 sledovaných odvetví.

Na Slovensku sú výsledky ešte alarmujúcejšie. Slovenskí predstavitelia cestovného ruchu a voľného času ešte výraznejšie vnímajú dopady krízy. Budeme veriť, že obdobie letných dovoleniek podporí toto odvetvie. Transport a logistika sú na tom takmer rovnako. Toto sú odvetvia na Slovensku, ktoré nutne potrebujú pomoc,
dopĺňa Martin Musil
Graf 1: Prehľad sledovaných krajín. Odpoveď na otázku - Myslíte si, že vašej krajine hrozí recesia? („Moja krajina sa už nachádza v recesii“, „Áno, v priebehu jedného roka“)

Práve recesia je najväčšou výzvou pre spoločnosti v priebehu Covid-19. 44% spoločností pomenúva, že recesia má zásadný dopad na ich podnikanie, ide o nárast z 26% spred krízového obdobia.

 • Viac ako polovica spoločností tvrdí (56%), že ich krajina už je v recesii alebo bude v priebehu jedného roka (2019: 28%). Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré vnímajú recesiu najvýraznejšie.
  • Covid-19: pred: 42%, počas: 64%
  • Taliansko: 83%, Belgicko/Slovensko: 81%
 • 4 z 10 (38%) tvrdia, že recesia bude mať zásadný vplyv na ich podnikanie
  • Covid-19: pred: 26%, počas: 44%
  • Slovensko: 46%
  • Cestovný ruch, pohostinnosť a voľný čas sú postihnuté najvýraznejšie (priemer: 42%, Slovensko: 67%)
 • 57% zaradilo riziko celoeurópskej recesie na prvé tri miesta najväčších platobných výziev v priebehu najbližších dvanástich mesiacov. Pre spoločnosti pôsobiace na Slovensku je toto riziko ešte výraznejšie.
  • Covid-19: pred: 41%, počas: 66%
  • Slovensko: 79%

 

Graf 2: Prehľad podľa odvetví pôsobenia. Odpoveď na otázku - Odpovedali ste, že vaša krajina sa už nachádza v recesii alebo predpokladáte, že sa tak stane do 5 rokov. Očakávate, že to bude mať negatívny dopad na vašu spoločnosť? („Áno, na našu spoločnosť to bude mať výrazný dopad“)

Pomoc pre zvládnutie náročných okolností

Aby spoločnosti dokázali čeliť týmto nezvyčajným zmenám a narušeniam, hľadajú široké možnosti pomoci, aby dokázali prekľučkovať výzvami. Zaznamenali sme nárast vo využívaní európskeho nariadenia o oneskorených platbách** na celoeurópskej aj slovenskej úrovni. 23% opýtaných európskych spoločností v prieskume tvrdí, že toto nariadenie vždy využíva, pre porovnanie v roku 2019 to bolo len 8%.

Európske a rovnako aj slovenské spoločnosti požadujú nové legislatívne úpravy, aby sa predchádzalo oneskoreným platbám. Tiež požadujú iniciatívy od korporácií pre riešenie tohto problému a to je pozitívny signál. Tieto iniciatívy budú podstatnými v zabezpečení stabilného finančného toku pre podnikateľov v post-krízovej Európe,
dopĺňa Martin Musil

* Spoločnosť Intrum získala informácie od 9980 spoločností naprieč 29 európskymi krajinami pokrývajú 11 ekonomických odvetví. Prieskum bol realizovaný v mesiacoch február až máj 2020 (pred a počas krízy Covid-19). Výsledky boli publikované v Európskom platobnom reporte 2020 - Edícia Covid-19 (EPR 2020/ Special Edition Covid-19 White Paper).

** Nariadenie európskej komisie o oneskorených platbách je nariadenie Európskej Únie ktoré má za cieľ zabezpečiť kultúru včasných platieb. Toto nariadenie odporúča spoločnostiam poskytovať spoločnostiam maximálne 60 dňové doby splatnosti a verejnému sektoru najviac 30 dňové doby splatnosti.


EPR 2020 / Edícia Covid-19

Tu si môžete stiahnuť kompletný report