TS: Nedostatok finančných vedomostí má jednoznačne negatívny vplyv na domáci rozpočet

Slováci, ktorí majú lepšie finančné vedomosti, sú schopní efektívnejšie hospodáriť so svojimi peniazmi, aj napriek rastúcim cenám. Na základe najnovších výsledkov prieskumu platobného správania spotrebiteľov European Consumer Payment Report 2023 spoločnosti Intrum sme porovnali finančné správanie, pohodu a optimizmus ľudí s rôznou úrovňou finančných znalostí. Rozdiel vo finančnej situácii medzi ľuďmi s dobrými a slabými finančnými vedomosťami je alarmujúci.

V prieskume sme identifikovali trend, ktorý je konzistentný vo všetkých hlavných formách finančnej pohody. U osôb s vyššou finančnou gramotnosťou je menej pravdepodobné, že si požičajú peniaze na zaplatenie účtov, menej pravdepodobné, že im na konci bežného mesiaca dôjdu peniaze, a je pravdepodobnejšie, že budú mať rezervu, ktorú môžu použiť v prípade núdze. Nie je možné definitívne potvrdiť, že takáto korelácia je jediným vysvetlením. Každopádne naše zistenia presvedčivo dokazujú význam finančnej gramotnosti pre riadenie domácich financií. Finančná gramotnosť je kľúčovým faktorom pre zlepšenie kvality života spotrebiteľov a to nie len v čase vysokej inflácie.
Informuje Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia