ECPR 2023:  

Nedostatok finančných vedomostí má jednoznačne negatívny vplyv na domáci rozpočet.

Čítať viac ›