8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

Európsky spotrebiteľský platobný report (European Consumer Payment Report)

Názory európskych spotrebiteľov na ich ekonomickú situáciu. Je barometrom ekonomického postavenia v Európe z pohľadu spotrebiteľa.
Európsky spotrebiteľský platobný report 2021 (9. vydanie)

30.11.2021: ECPR 2021 - Európania čelia zvýšenej finančnej polarizácii, obavy z inflácie motivujú úsilie o zlepšenie finančnej pružnosti. Na Slovensku to platí rovnako

Ročne vydávaný report vychádza z externého prieskumu, ktorý sa vykonáva súčasne v 24 krajinách Európy. Celkovo sa do prieskumu v roku 2021 zapojilo 24 012 spotrebiteľov, z toho 1000 Slovákov.

Rozsah hospodárskych a sociálnych dôsledkov, ktoré spotrebitelia prežívajú, je mimoriadny. Napriek silnému hospodárskemu oživeniu sa časť spotrebiteľov ocitla v náročnej finančnej situácii. Radi by sme verili, že sa pandémia blíži ku koncu, v čase, keď sa realizoval prieskum to vyzeralo trošku nádejnejšie ako teraz. Každopádne pre podniky je dôležité, aby si zabezpečili svoje platby, pretože je skupina spotrebiteľov, ktorí pravdepodobne budú mať problémy v súvislosti s narastajúcou infláciou. Okrem toho je tu aj skupina ľudí, ktorí aktuálne stratili prehľad o svojich záväzkoch, ide asi o 11% Slovákov.

Zároveň je to však pre firmy aj príležitosť vytvoriť prívetivejšie platobné možnosti, aby spotrebiteľov podporili a tým aj svoj biznis. Myslím si, že ten, kto sa chytí tém finančnej gramotnosti a udržateľnosti, nebude strácať.

 • V európskom priemere takmer 4 z 10 (37%) respondentov tvrdia, že sú na tom dnes horšie, ako boli pred začiatkom krízy na začiatku roka 2020. Podľa regiónov sa toto číslo zvyšuje na 44% vo východnej Európe, kam patrí aj Slovensko a 43% v južnej Európe, zatiaľ čo v severnej Európe je to len 31%. 5 z 10 Slovákov potvrdilo, že aktuálne majú horšiu finančnú pohodu ako pre pandémiou.
 • V rozdelení podľa príjmu takmer polovica (47%) nízkopríjmových domácností uvádza, že sú na tom dnes horšie, v porovnaní s 32% vysokopríjmových domácností. Na Slovensku je ten rozdiel ešte výraznejší a to 55% ku 29%.
 • Až 69% Európanov uviedlo, že sa obáva vplyvu inflácie na svoju finančnú pohodu. V južnej Európe je to 79% a vo východnej Európe 76%, zatiaľ čo v strednej a severnej Európe 68%. Na Slovensku to potvrdilo takmer 8 z 10 (76%) respondentov.
 • Mnohí by mali problém zvládnuť výrazný nárast cien. Štyrom z desiatich zostáva po zaplatení účtov menej ako 20 percent platu. Rovnako je to aj na Slovensku.
 • 40% si odkladá peniaze bokom alebo si stanovuje ciele na spravovanie svojich účtov. Na Slovensku je to 41%, pričom najvýraznejšie je to u najmladších osôb (18-37 rokov). Takmer polovica mladých sa začala takto starať o svoju budúcnosť.

Kompletné výsledky - môžete si zadarmo stiahnuť celý report za Slovensko, ale aj výsledky za celú Európu. To bude zaujímavé najmä pre firmy, ktoré podnikajú vo viacerých krajinách.

Click to download European results 2021

7.12.2020: ECPR 2020 - Uverejňujeme výsledky najväčšieho prieskumu spotrebiteľského platobného správania

Európsky spotrebiteľský platobný report 2020 (8. vydanie)

Finančná pohoda v Európe klesá. Stres stúpa. Slováci sú na tom horšie

Spotrebitelia majú také obavy o svoje finančné zabezpečenie, ako ešte nikdy doteraz. Kvôli Covid-19 si uvedomili, že nemajú dostatočnú finančnú zábezpeku na to, aby dokázali žiť bez stresu. Potvrdzuje to polovica Slovákov. Vyšší stres zažívajú ženy, ľudia s nižším príjmom a samozrejme rodičia.

 • Barometer finančnej pohody ukazuje 11 krajín, ktorým sa zhoršili podmienky najviac. Slovensko je medzi nimi
 • Najvyššia finančná pohoda je v Nemecku. Slovensko je na 17. mieste z 24 krajín
 • Ekonomická neistota inšpirovala spotrebiteľov, aby sa finančne začali viac vzdelávať

 

Európsky spotrebiteľský platobný report 2020 si môžete stiahnuť zadarmo nižšie.

Download full report

Európsky spotrebiteľský platobný report 2020 (Covid-19 edícia)

Covid-19 má za následok pokles finančnej pohody. Rastúce účty a dlh zvyšujú obavy

Spoločnosť Intrum vydala report, ktorý prináša informácie o dopade ochorenia Covid-19 na domácnosti v 24 európskych krajinách. Európsky líder na trhu kredit manažmentu v reakcii na korona krízu zrealizoval prieskum, ktorého sa zúčastnilo 4800 respondentov z 24 krajín Európy. Dokument tak dopĺňa tendencie zvyšujúceho sa ekonomického tlaku a klesajúcej finančnej pohody, ktoré boli už publikované v Európskom Spotrebiteľskom Platobnom Reporte 2019 (European Consumer Payment Report 2019).


Európsky spotrebiteľský platobný report 2019 (7. vydanie)

Európski spotrebitelia sa s ťažkosťami predierajú v čoraz viac neistom svete. Iba 1 z 10 Slovákov má zdravé financie

Report vychádza z prieskumu v 24 európskych krajinách. Zúčastnilo sa ho 24 004 spotrebiteľov vo veku 18-65 rokov. Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2019.

Hlavné zistenia:

 • Finančný stres európskych spotrebiteľov rastie. Takmer polovica (45%) uviedla, že ich účty rastú rýchlejšie ako príjem. Toto negatívne ovplyvňuje ich celkovú pohodu.
 • Život na dlh je na vzostupe a to najmä medzi mladými Európanmi. Vzrástol počet tých, ktorí si museli požičať peniaze alebo vyčerpať limit na svojej kreditnej karte, aby vedeli zaplatiť účty.
 • Vzhľadom na narastajúce finančné výzvy majú spotrebitelia problémy zabezpečiť si dlhodobú finančnú stabilitu. 36% spotrebiteľov tvrdí, že bude mať ťažkosti pripraviť si spokojný dôchodok. Slováci sú na tom mierne lepšie.
 • Európski spotrebitelia nadhodnocujú svoju finančnú gramotnosť. 69% verí, že majú dostatočný finančné vzdelanie. Avšak až 37% nesprávne priradilo k finančným termínom ich správne definície. Dokonca v skupine 18 - 21 ročných v tom zlyhalo až 50%.

Európsky spotrebiteľský platobný report 2019 si môžete stiahnuť zadarmo nižšie.

Click to download European results 2019

Európsky spotrebiteľský platobný report 2018 (6. vydanie)

Počet bojujúcich s dlhmi narastá aj napriek rastúcej ekonomike. Každý piaty Európan si požičiava peniaze, aby mal z čoho zaplatiť účty

 • V dôsledku dlhého obdobia ekonomického rastu sa úspory obyvateľov zvýšili, ale rovnako aj zadlženosť. Počet bojujúcich s dlhmi narastá: každý piaty Európan si musí požičiavať peniaze, aby mohol zaplatiť svoje účty. Takáto skupina ľudí sa za posledné tri roky zväčšila z 15% na 20%. Slovensko je na ôsmom mieste s 21%. Najmenej zadlžení sú Estónci (12%) a najviac si požičiavajú Briti a Gréci (29%).
 • Najviac zápasia rodičia. Viac ako každý štvrtý spotrebiteľ (27%), ktorý má deti do 18 rokov, si musí požičiavať na svoje účty.
 • Až 28% všetkých rodičov si v súčasnosti požičalo peniaze, aby mohli niečo kúpiť svojim deťom. Oproti minulému roku je to nárast a to z 25%. Najviac sa zadlžujú rodičia v Británii (44%) a Rumunsku (41%). Slovenskí rodičia sú opatrnejší a len 23% si za posledných šesť mesiacov požičalo na to, aby niečo kúpili pre svoje deti.

Nižšie si môžete stiahnuť kompletné výsledky za rok 2018.

Click to download European results 2018

Ak máte záujem prebrať výsledky z našich publikácií, prípadne chcete ísť viac do hĺbky, sme vám k dispozícii na týchto kontaktoch:

Mobil: +421 903 494 986
E-mail: publicrelations.sk@intrum.com