Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›
Ako vieme spravovať domáce financie?

Intrum Barometer finančnej pohody

Barometer finančnej pohody vydáva od roku 2019 spoločnosť Intrum, európsky líder v oblasti správy pohľadávok. Je to nástroj na meranie a prehľad finančnej pohody európskych spotrebiteľov v 24 krajinách. Pojem „finančná pohoda“ pritom definujeme ako mať finančné zabezpečenie na uspokojenie každodenných potrieb a mať svoje financie pod kontrolou. Údaje pre tvorbu rebríčka sú získavané z Európskeho prieskumu platobného správania spotrebiteľov (ECPR - European Consumer Payment Report) a zo štatistických hospodárskych výsledkov jednotlivých krajín.
Intrum barometer finančnej pohody 2021 / ECPR 2021

24.03.2022: Slovensko je na chvoste európskeho barometra finančnej pohody

Najnovšie vydanie Barometra finančnej pohody prichádza v čase zmien a neistoty v Európe. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou zatienil krátkodobý výhľad európskej ekonomiky. Okrem vážnych sociálnych a politických dôsledkov môžeme očakávať priamy hospodársky vplyv na Európu. Keďže súčasná situácia je dynamická, je ťažké predpovedať, aké vážne budú cenové tlaky a vplyv na celkové hospodárske podmienky. Podniky a domácnosti však budú musieť čeliť ďalšej hospodárskej búrke a finančná situácia sa zhorší pre tých, ktorí po pandémii ešte stále nestoja pevne na nohách.

Kľúčové zistenia:

  • Úspory, príjem domácností a finančná gramotnosť sú silné stránky krajín s najväčšou finančnou pohodou. Na vrchole rebríčka sa umiestnili Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko.
  • V južnej Európe vidíme mierne oživenie a Gréci sa obávajú pomalého zotavovania.
  • Slovensko sa prepadlo takmer na úplný spodok rebríka.
Prejsť na tlačovú správu