Vianoce na Slovensku už nikdy nebudú také ako pred tým.  

Dotýka sa to aj dlhov.

Čítať viac ›

Inkaso pohľadávok pre budúcnosť

Intrum je spoločnosť s hrdým dedičstvom. Predovšetkým však máme pred sebou vzrušujúcu budúcnosť. Súčasný technologický pokrok, nové zákaznícke a nákupné správanie a prielomové obchodné modely ovplyvňujú nás aj našich klientov.

Intrum je spoločnosť s hrdým dedičstvom. Predovšetkým však máme pred sebou vzrušujúcu budúcnosť. Súčasný technologický pokrok, nové zákaznícke a nákupné správanie a prielomové obchodné modely ovplyvňujú nás aj našich klientov. V Intrume sa neustále snažíme zlepšovať našu ponuku a rozvíjať nové spôsoby, ako pracovať ešte šikovnejšie. Kombinácia analytických nástrojov s digitálnymi inováciami nám umožňuje prinášať nové zákaznícke služby na mieru. Z tohto dôvodu budeme aj naďalej investovať do digitálnych dátových riešení, aby sme vytvorili ešte lepšie vzťahy so zákazníkmi. Zároveň budeme pokračovať v raste, na existujúcich aj nových trhoch. Intrum bude aj naďalej budovať svoju pozíciu nesporného lídra na trhu.

Naša vedúca pozícia na trhu ide ruka v ruke s vysokou zodpovednosťou. Naša práca môže byť vykonaná iba vtedy, ak sa nám podarí udržať si dôveru našich klientov a zákazníkov, a preto je pre Intrum dôležité, aby si udržal pozíciu “byť vzorom” v našom odvetví. V spoločnosti Intrum ideme nad rámec dodržiavania predpisov a naša tradícia etického prístupu je jadrom toho, kto sme a čo robíme. Snažíme sa naplniť najvyššie štandardy vo všetkom čo robíme, so silnou profesionalitou a zodpovednosťou za naše konanie.

Našou víziou je, aby bol Intrum dôveryhodný a rešpektovaný každým, kto predáva a nakupuje. S riešeniami, ktoré vytvárajú rast a pomáhajú zákazníkom vymaniť sa z dlhov, vytvárame spoločné hodnoty pre jednotlivcov, firmy a celú spoločnosť.

Prostredníctvom každodenného záväzku byť dnes o trochu lepšími ako sme boli včera, vydávame zo seba to najlepšie. Napredujeme ako jednotlivci a tímy, aby sme mohli formovať budúcnosť Intrumu a vytvárať väčšiu hodnotu pre našich klientov a ich zákazníkov. Zmena je konštantou nášho sveta, a aj my neustále napredujeme, ukazujúc cestu ku zdravému hospodárstvu.