8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

Kto sme a čo robíme

S viac ako 100-ročnou históriou sa Intrum v roku 2017, po zlúčení spoločností Lindorff a Intrum Justitia, stal svetovým lídrom v oblasti správy pohľadávok a kredit manažmentu. V súčasnosti pôsobíme v 24 krajinách po celej Európe plus Latinská Amerika (Brazília). S viac ako 10000 zamestnancami, ktorí sú odhodlaní pomôcť zlepšiť vaše podnikanie a priviesť vašich zákazníkov späť do života udržateľných výdavkov, je tu Intrum na to, aby vám pomohol.

Keď kontaktujeme vašich zákazníkov sme si vedomí toho, že niektorí z nich ešte nikdy nemali skúsenosť s inkasnou spoločnosťou. Naši zamestnanci sú špeciálne vyškolení na pomoc zákazníkom a majú k dispozícii nástroje, ktoré podporujú dôveryhodný a otvorený dialóg.

Hovoríme so študentami, ktorí zabudli uhradiť faktúru a ani nemajú tušenia, ako sa dostali k dlžnej čiastke. Hovoríme so staršími pármi, ktoré sú v zlej finančnej situácii a potrebujú pomôcť nastaviť priority pri platbách. Hovoríme so slobodnými matkami, ktoré ledva vyjdu s peniazmi. To je naša práca. Každý deň.

Pracujeme pre malé aj veľké spoločnosti, organizácie a vládne subjekty vo všetkých odvetviach s cieľom získať ich neuhradené pohľadávky a podporiť tak podnikanie. Intrum poskytuje širokú ponuku služieb vrátane vymáhania pohľadávok, poskytovania kreditných informácií, odkupu pohľadávok, platobných a fakturačných služieb, či názorov spotrebiteľov.

Keď nám klienti postúpia nejaký prípad, vieme, že potrebujú svoje peniaze rýchlo a spoľahlivo. Rovnako však je pre nich dôležité, aby sa ich zákazníci opätovne k nim vracali. A v tomto nám dôverujú. Zmierniť napätie a znovu naviazať vzťah so zákazníkom. 

V Intrume sme hrdí na to, akým etickým spôsobom podnikáme, snažíme sa o inovácie a pracovnú efektivitu vo svojom odvetví.