Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Každý piaty Slovák zostáva v nefunkčnom vzťahu, lebo mu to finančne pomáha.

Naše vzťahy sú dôležité a každý jeden z nás je dôležitý pre niekoho iného. Stáva sa však, že je naše spolunažívanie a šťastie ovplyvňované aj našou finančnou situáciou. Keď sa dostávame vo vzťahu na križovatku, prichádza čas rozhodnúť sa, čo ďalej. Do akej miery rozhodne o výsledku práve naša finančná situácia?

Spoločnosť Intrum v celoeurópskom prieskume požiadala viac ako 24 tisíc Európanov vo veku od 18 rokov, aby vyjadrili svoj súhlas s nasledovnými tvrdeniami:

  • Moja finančná situácia bola dôvodom, prečo som sa rozhodol zotrvať v nefunkčnom vzťahu.
  • Moja finančná situácia bola dôvodom, prečo môj partnerský vzťah stroskotal.

Zaujímalo nás, u koľkých opýtaných sa už stalo, že zostali v nefunkčnom vzťahu len preto, že im to pomáhalo finančne. Ruku na srdce, koľkí ste sa nerozišli, lebo práve ste boli v období s minimálnym príjmom a váš partner vám finančne pomáhal?

Zaujímal nás aj druhý pohľad. Koľkým sa stalo, že boli v zlej či nestabilne finančnej situácii, kvôli ktorej ich vzťah stroskotal. Či už sa sami rozhodli ukončiť vzťah, alebo tak urobil ich partner.

Situácia u Slovákov zodpovedá celoeurópskemu výsledku

Z pohľadu celoeurópskeho priemeru 6 až 7 osôb z 10 s týmito tvrdeniami nesúhlasí.

14% respondentov súhlasilo s tým, že ich financie boli dôvodom prečo napokon vzťah neukončili a 17% súhlasilo s tým, že ich financie boli dôvod, prečo vzťah stroskotal. Veľmi podobné odpovede uvádzali aj Slováci.

Zdá sa, že najodvážnejšími sú Estónci, ktorí len v 8% súhlasili s tým, že by ich finančná situácia bola dôvodom, prečo sa rozhodli zotrvať v nefunkčnom vzťahu. Opakom je Maďarsko, kde až 70% respondentov neukončilo svoj vzťah práve kvôli svojim financiám.

Podľa odpovedí Grékov sa zdá, že každý štvrtý vzťah v Grécku sa rozpadne práve kvôli finančnej situácii.

Do akej miery sú si Slováci a Česi podobní?

Sme síce blízki susedia, ale rozdiely medzi nami sú. Celkovo v porovnaní s Čechmi sú Slováci pri svojom rozhodovaní o tom, či zostať vo vzťahu, alebo ho ukončiť, viac náchylní brať do úvahy svoju finančnú situáciu. Ani nie 10% Čechov súhlasilo s tým, že by ich finančná situácia bola dôvodom pre neukončenie alebo stroskotanie vzťahu, čo je asi o 4% menej ako u Slovákov.

Rozdiely môžeme nájsť aj v odpovediach jednotlivých skupín rozdelených podľa veku, vzdelania, počtu detí a pod. V štruktúre odpovedí u Slovákov a Čechov vzdelanie, či rodičovstvo nezohrávajú až takú významnú rolu, tu neboli takmer žiadne rozdiely.

Rozdielny prístup je skôr možné vidieť v jednotlivých vekových skupinách a na Slovensku aj medzi pohlaviami.

Zdá sa, že muži a ženy v Čechách majú podobný postoj k tomu, či by ich finančná situácia mala rozhodovať o tom, či vo vzťahu ostať alebo naopak ukončiť ho. Rozdiel v odpovediach medzi nimi bol len 1 a 2  percentuálne body. U Slovákov bol rozdiel výraznejší, až 6 a 4 percentuálne body. Muži viacej prihliadajú pri rozhodovaní o pokračovaní romantického vzťahu na svoje financie.

Hrá vek rolu?

V podstate vo všetkých krajinách je viditeľné, že staršie generácie financie do svojich vzťahov nepletú a pri ich rozhodovaní o ďalšom pokračovaní ich vzťahu zohrávajú menšiu rolu.

Zaujímavé je, že kým štruktúra odpovedí v jednotlivých vekových skupinách u Slovákov zodpovedá celoeurópskemu trendu, Česi sú spomedzi všetkých sledovaných krajín výnimkou. Mladší aj starší majú v podstate rovnakí názor na to, či sú financie rozhodujúcim dôvodom prečo neukončiť romantický vzťah.

Najvýraznejšie rozdiely (19 až 23 percentuálnych bodov) medzi odpoveďami jednotlivých vekových skupín boli v Holandsku, Írsku a Dánsku.

Seniori (vek 65+) v Dánsku držia prvenstvo: iba 1% z nich súhlasí s tým, že ich financie boli dôvodom, prečo zotrvali vo vzťahu a len 3% prečo vzťah stroskotal. Je to najmenej spomedzi všetkých sledovaných krajín.

V ktorej krajine sa muži a ženy zhodnú najviac?

A keď už sme pri vzťahoch. Čo myslíte, v ktorej krajine sa muži a ženy najviac zhodli vo svojich odpovediach týkajúcich sa tvrdení predstavených v úvode?

Rovnakí podiel (14%) mužov aj žien zo Švédska potvrdilo, že ich finančná situácia bola dôvodom, prečo sa rozhodli neukončiť svoj vzťah.

A pre zmenu rovnakí podiel Poliakov a Poliek (19%) súhlasilo s tvrdením, že kvôli ich finančnej situácii ich vzťah stroskotal.

Tvrdenia spomínané v tejto tlačovej správe vychádzajú z výsledkov každoročného celoeurópskemu prieskumu realizovaného spoločnosťou Intrum, ktorého výsledky sú prezentované v Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte.

O Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (ECPR) 2018

Spoločnosť Intrum, najväčšia európska spoločnosť v odvetví správy pohľadávok, zozbierala údaje od spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 24 398 respondentov vo veku 18-65 rokov. Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2018.


Stiahnite si celý Európsky spotrebiteľský platobný report 2018