TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

TS: Peniaze míňame inak. Udržateľnosť utŕžila rany

Ďalšie kľúčové zistenia úplne čerstvého prieskumu European Consumer Payment Report 2022 (ECPR 2022) potvrdzujú pochmúrny obraz finančnej pohody a ekonomických vyhliadok európskych spotrebiteľov. Rekordne vysoký nárast životných nákladov vyvolal vlnu úzkosti z platenia účtov. Spotrebitelia dychtivo hľadajú možnosti úspor. Udržateľnosť je medzi prvými na rane.

Vzhľadom na rýchlo rastúce životné náklady začala pri rozhodovaní, kde minieme svoje peniaze, zohrávať hlavnú rolu cena. A to aj na úkor ekologickej a sociálnej udržateľnosti

2 z 3 respondentov (67%) tvrdia, že by radi nakupovali udržateľnejšie tovary a služby, ale rastúce životné náklady im to sťažujú. 6 z 10 spotrebiteľov mení spôsob, akým míňajú peniaze a rovnako veľký podiel tvrdí, že kvôli inflácii a rastúcim životným nákladom už nedokážu zaplatiť vyššiu cenu za udržateľné výrobky. Rovnaké výsledky sme zaznamenali aj za Slovensko.

Kríza životných nákladov pochopiteľne spôsobila, že spotrebitelia, ktorí majú problém vyjsť s peniazmi, hľadajú zľavy a majú menej priestoru na míňanie na prémiové, či udržateľné tovary a služby. To môže priniesť ďalšie výzvy pre vlády, podniky a mimovládne organizácie, ktoré sa snažia podporovať udržateľnú spotrebu a ekologický prístup.
približuje Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu