TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Profesionálne vymáhanie dokáže zvýšiť vymožiteľnosť pohľadávok aj o 50%

Firmy na Slovensku sú skôr opatrné, čo sa týka externého riešenia svojich pohľadávok. Z roka na rok však stále viacej z nich pristupuje k inkasu svojich pohľadávok cez profesionálne inkasné agentúry. Napriek tomu stále ešte asi 60% slovenských firiem takto svoje pohľadávky nikdy neriešia. Pre porovnanie v Nemecku je to len 23% firiem a celoeurópsky priemer je 44%.

V spolupráci s nezávislými výskumnými agentúrami sme realizovali celoeurópsky a aj slovenský prieskum platobného správania medzi firmami rôznych veľkostí a aj z rôznych odvetví.

Výsledky sú jednoznačné a miestami paradoxné:

  • 30% spoločností na Slovensku uvádza stredný až silný dopad oneskorených platieb na prežitie. Nevymožiteľné pohľadávky tvorili až 1% z ročného obratu firiem za rok 2017. Celoeurópsky priemer je 1,7%.
  • 8 z 10 spoločností riešia pohľadávky interne, no viac ako polovica z nich nesprostredkovala školenie v oblasti vymáhania pohľadávok svojim pracovníkom.
  • 14,3% klientov Intrum Slovakia ušetrilo až 100 a viac hodín práce za mesiac po tom, čo nám svoje pohľadávky zverili do správy.
  • Každý piaty klient zaznamenal výrazné skrátenie doby splatenia, a to o 1 až 3 mesiace.
  • 77,2% našich klientov zaregistrovalo zvýšenie počtu vymožených pohľadávok. Väčšinou až o 50%.
Rýchlejšie postúpenie pohľadávok do správy odborníkom by určite napomohlo lepšiemu stavu financií firiem a aj ku zdravému fungovaniu celej ekonomiky. Asi polovica našich klientov teraz už pristupuje k vymáhaniu neuhradených pohľadávok skôr, čo ma samozrejme teší.
Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia s.r.o.

Komplet výsledky sme zrhnuli do tejto štúdie

Stiahnite si pdf zadarmo