Najnovší EPR 2023: 

Každý druhý podnik sa vzhľadom na vysokú infláciu vzdáva rastu.

Čítať viac ›

Multinárodné vymáhanie - výzvy v odvetví

Významnou výzvou, ktorej čelia globálne spoločnosti, je mať prehľad o svojom podnikaní z hľadiska riadenia pohľadávok. Orientácia vo viacerých právnych prostrediach je náročná, obzvlášť pri vysoko regulovanej oblasti vymáhania pohľadávok.

Nie je nevyhnuté, aby ste ako spoločnosť pôsobiaca na nadnárodnej úrovni, museli pri vymáhaní pohľadávok žonglovať s viacerými zmluvami a partnermi. V írskom Dubline sme zriadili Centrum medzinárodného vymáhania Intrum Hub. Centrum poskytuje služby klientom pôsobiacim súčasne vo viacerých krajinách naprieč celou Európou. 

V spoločnosti Intrum čerpáme z viac ako sto rokov skúseností. Máme lokálne znalosti a bezkonkurenčnú veľkosť. Vďaka tomu sme efektívni a v súlade s predpismi vo všetkých krajinách. Jednotlivé prípady na vymáhanie nastavujeme štandardizovane a centralizovane. Dohliadame pritom na to, aby sme konali v súlade s najaktuálnejšími lokálnymi trendami a právnymi predpismi. Intrum vám ponúka partnerstvo európskej úrovne.

Zlepšovanie procesov riadenia pohľadávok prináša vyššiu flexibilitu do podnikania. To platí aj pre profesionálne inkasné agentúry. Zjednotili sme postupy našej práce, čím sme dosiahli vyššiu efektívnosť, transparentnosť a predvídateľnosť.

Aké sú v tom výhody?

Znalosť trhu a prehľad

Výrazne investujeme do nástrojov a školení potrebných na efektívne a citlivé vymáhanie pohľadávok. Súčasťou našich znalostí o trhoch sú aj jedinečné hodnotiace ukazovatele a aplikovaná analytika. Tento prehľad a odborné znalosti využívame pre nastavenie aktivít presne podľa špecifík krajín, v ktorých pôsobíte. Zlepšíte tak svoje finančné toky, zvýšite pracovný kapitál a znížite úverové straty.

Centralizované služby vymáhania pohľadávok

Naša centralizovaná služba inkasa pohľadávok vám poskytuje ucelený prehľad o správe vašich pohľadávok. Získate medzinárodný nadhľad, ako si vaše pohľadávky vedú a kde sú hlavné problémy.

Flexibilita

Hlavnou výhodou služby vymáhania pohľadávok Intrum Hub je, že dokáže rásť súbežne s potrebami vášho podniku. Služba vám dáva možnosť jednoducho obsluhovať viacej trhov. To znamená, že keď sa budete rozrastať a expandovať do ďalších regiónov, riadenie vašich pohľadávok si nebude vyžadovať žiadne zásadné zmeny.

Starostlivosť o zákazníkov

Dlhy vymáhame eticky a spravodlivo. Spolupracujeme s jednotlivcami a podnikmi na dohodnutí splátkových kalendárov a zabezpečujeme vysoké štandardy vo všetkých regiónoch. V rámci našich služieb poskytujeme viacjazyčné elektronické upomienky a inkasá, pričom na vymáhanie využívame tímy lokalizované v jednotlivých krajinách. To všetko v súlade s miestnou legislatívou. Vieme, že vaša značka, reputácia a zákazníci sú pre vás dôležití. Aj pre nás je to dôležité. Môžete si byť istí, že vaši zákazníci sú u nás v bezpečných rukách.

So službou Intrum Hub získate nasledovné výhody:

  • Jedného partnera pre vymáhanie pohľadávok pre celú Európu.
  • Jedno nastavenie IT vrátane prehľadu všetkých informácií o správe a vykazovaní.
  • Jedno kontaktné miesto prostredníctvom prideleného manažéra pre kľúčových medzinárodných klientov.
  • Jednotné pracovné postupy prispôsobené miestnym špecifikám, v prípade potreby budú zapojené lokálne pôsobiace tímov spoločnosti Intrum v jednotlivých krajinách.
  • Prístup zameraný na zákazníka a najvyššie etické štandardy vymáhania pohľadávok.
  • Jedna zmluva pokrývajúca všetky vaše potreby a požiadavky na vymáhania pohľadávok.

 

V Intrume preferujeme agilný prístup. Zameriavame na dosahovanie výsledkov, aby sa naše partnerstvo vyvíjalo a rozvíjalo. Zverené portfóliá monitorujeme a vyhodnocujeme kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI). To znamená, že môžete proaktívne rozvíjať svoju stratégiu riadenia pohľadávok.

Viac informácií o tom, ako vám môžeme pomôcť.