Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

Inkaso pohľadávok - mandátna správa

Vďaka našim vedomostiam o platobnom správaní a profesionálnemu prístupu vám vieme pomôcť urýchliť úhradu nezaplatených omeškaných faktúr.

My sa zameriavame sa na inkaso vašich pohľadávok, takže vy sa môžete zamerať na rast

Veríme, že bez ohľadu na to, či ste veľká spoločnosť, ktorá pracuje v oblasti telekomunikácií, financií alebo sieťovom odvetví alebo ste malou spoločnosťou s jedným človekom, mali by ste sa sústrediť na to, čo robíte najlepšie, a nie na to, aby ste dostali platbu. Riadením oneskorených platieb precízne, starostlivo a spravodlivo vám Intrum pomáha získať platby rýchlejšie a znížiť nesplatené pohľadávky. To vám umožní zamerať sa na to, čo robíte najlepšie - rozrastať vaše podnikanie.

Mimosúdne inkaso pohľadávok

Úspešné podnikanie závisí od predvídateľných peňažných tokov a dobrých vzťahov so zákazníkmi. Keď vám zákazníci nedokážu zaplatiť včas, Intrum sa môže postarať o inkaso pohľadávok tak, aby bol dopad na vzťahy so zákazníkmi minimálny.

S históriou, ktorá začína už v roku 1898, je Intrum jednoznačným lídrom v odvetví kredit manažmentu, s bezkonkurenčnou históriou riadenia a monitorovania platobných procesov každého jednotlivého zákazníka.

Náš na mieru šitý online nástroj, IntrumWeb, nám dáva kompletný prehľad o tom, ako je vaša organizácia zadĺžená a aký má stav platieb. Pritom naše metódy hodnotenia zabezpečujú, že sa staráme o spoločnosti a jednotlivcov účinne a efektívne. Môžete si byť tiež istí, že Intrum vám dokáže pomôcť aj v prípadoch, keď je potrebné súdne vymáhanie pohľadávok.

 • Najlepšie nástroje vo svojej triede na sledovanie procesov a správu platieb
 • Globálny dosah prostredníctvom prevádzok spoločnosti Intrum v 24 krajinách a cez partnerskú sieť v 160 krajinách sveta
 • Ochrana vzťahov so zákazníkmi a rešpektovanie ich integrity

 

Medzinárodné inkaso

V prípade, že má vaša firma zákazníkov po celom svete, overenie, či budete mať zaplatené a na čas, môže byť náročná úloha. V prípade, že to budete potrebovať, Intrum vám poskytne celosvetový dosah.

S 23 pobočkami a celosvetovou partnerskou sieťou poskytuje Intrum služby inkasa pohľadávok v 180 krajinách. To nám dáva prístup k znalostiam miestnych trhov a garanciu, že s nami vždy dostanete zaplatené včas. Vieme si poradiť s vašimi zákazníkmi roztrúsenými po celom svete žijúcimi v rôznych časových pásmach, hovoriacimi rôznymi jazykmi. Používame aktuálne mieste údaje o trhu aby sme ponúkli služby ako je sledovanie platieb, upomienkový servis a inkaso pohľadávok.

 • Rozsiahla medzinárodná sieť pokrývajúca 180 trhov
 • Silná a rešpektovaná značka urýchľuje platby
 • Lokálna prítomnosť a aktuálne údaje špecifické pre každý trh

 

Bezproblémový platobný proces naštartuje predaj

Ubezpečenie, že dostanete zaplatené včas, môže byť náročne, keď idete za hranice svojej vlastnej krajiny. Využitím globálneho dosahu spoločnosti Intrum v oblasti inkasa pohľadávok ušetríte čas, peniaze a úsilie, vstupujúc na nové trhy s menším rizikom pre vaše podnikanie.

 

Právne inkaso

V prípade neúspechu mimosúdneho inkasa môže nasledovať súdne vymáhanie pohľadávok vrátane prípadnej exekúcie ako formy núteného uspokojenia nároku priznaného rozhodnutím súdu. 

Pri spotrebiteľských pohľadávkach ide často síce o pomerne nízke sumy, ale vysoký počet dlžníkov. To vo veriteľoch zvykne vzbudzovať obavy z rizika neúmerne vysokých nákladov v porovnaní s efektivitou vymáhania dlžných súm. 

V oblasti obchodných pohľadávok sa orientujeme na spoluprácu s právnikmi, ktorí sú vynikajúcimi odborníkmi a prezentujú sa vysokou mierou efektivity pri reálnom vymožení dlžných súm. 

Úloha správcu pohľadávky preto spočíva najmä vo včasnom rozpoznaní potreby začatia súdneho konania a zabezpečenia kvalifikovaného právneho servisu pre jeho úspešné ukončenie. 

 • Dlhoročné skúsenosti s pozitívami súdneho vymáhania
 • Dynamické konanie
 • Urýchlené zabezpečenie exekučného titulu
 • Odborné znalosti

 

 

Dlhodobá správa

Oneskorené alebo zadržané platby zaťažujú vaše podnikanie a vytvárajú zbytočné náklady. Zverením dohľadu a inkasa pohľadávok spoločnosti Intrum, môžete odstrániť toto zaťaženie a uvoľniť svoju myseľ.

Namiesto odpísania pohľadávky ako nedobytnej, môže Intrum prevziať celý proces sledovania pohľadávok za vás. Zostávame v kontakte so zákazníkom a inkasujeme poslednú platbu vo vašom mene. Intrum má jedinečné skúsenosti a odborné znalosti v oblasti manažmentu pohľadávok. Náš monitorovací systém nám umožňuje kedykoľvek urobiť správne opatrenia na zabezpečenie konečnej platby, bez poškodenia vzťahov so zákazníkmi.

 • Odborné znalosti a skúsenosti spoločnosti Intrum v inkase pohľadávok zabezpečujú rýchlejšiu platbu
 • Šetríme vám čas a administratívne náklady
 • Intrum má silnú povesť a rešpekt, to znamená, že Intrum vám môže pomôcť urýchliť platby

 

Kontaktujte nás