8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

22 rozdielov medzi financiami žien a mužov

Pri príležitosti medzinárodného dňa žien si spoločnosť Intrum zobrala do hľadáčika práve dámy a prináša výsledky prieskumu European Consumer Payment Report 2020 z pohľadu rozdielov medzi nimi a mužmi. Pozreli sme sa jednak na dopady pandémie Covid-19, ale aj na to, či nám výsledky potvrdia, čo sa hovorí, že muži sú z Maru a ženy z Venuše.

Náš najaktuálnejší report finančného spotrebiteľského správania ukazuje, ako pandémia ovplyvnila osobné financie spotrebiteľov na Slovensku a aj v celej Európe. Celkovo je pandémia psychicky náročnejšia pre ženy ako pre mužov. Ženy na Slovensku si však dokážu utiahnuť opasky viacej a kvôli deťom sú ochotné sa aj zadlžiť a to viacej ako muži.
Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia

Dopady Covid-19 nesú ťažšie ženy ako muži

 1. Viacej žien (52%) ako mužov (46%) má aktuálne také obavy o financie ako nikdy predtým.
 2. Ženy (54%) si viacej ako muži (44%) kvôli pandémii uvedomili, že ich finančné zabezpečenie je oveľa nižšie ako by potrebovali, aby mohli viesť život bez stresu.
 3. Viacej žien (48%) ako mužov (45%) potvrdilo, že finančné zabezpečenie sa následkom Covid-19 stalo pre nich prioritou a dávajú na to aj väčší dôraz pri každodenných výdavkoch.
 4.  Ženy (60%) výrazne oproti mužom (39%) znížili svoju spotrebu kvôli korone a menej sa zaujímajú o nákup nových vecí.
 5. Kým nebude po kríze, ženy sa nechcú (78%) zadlžovať kvôli veľkým nákupom a radšej si na veľké nákupy sporia (31%).
 6. Medzi tými, ktorí príjem stratili, ale následne sa vrátil do rovnakej výšky ako pred pandémiou, je viacej žien (20%) ako mužov (14%).
 7. Ženy (26%) nedokázali až v takej miere pribrať ďalšiu prácu ako muži (32%). Mnohé naopak zostávali doma, aby sa starali o deti.
 8. Ženy mierne viac ako muži riešili výpadok príjmu aj pôžičkou od rodiny, či priateľov.
 9. Výrazne viacej žien (67%) ako mužov (45%) si bolo nútených následkom pandémie požičať peniaze alebo vyčerpať kreditku, aby mohli niečo kúpiť svojim deťom.
 10. Tretina žien (31%) má aj počas korony príjem stabilný alebo by mohol v najbližšiu dobu narásť, u mužov je to 34%.
 11. Uvedomujúc si dopady Covid-19  podporuje viacej žien (38%) ako mužov (34%) lokálnych podnikateľov.
 12. Ženy (66%) majú väčšie obavy ako muži (57%) o zvyšovanie nezamestnanosti v ich regióne, ak ľudia nezačnú podporovať lokálne podniky.

 

 

Muži sú z Marsu a ženy z Venuše alebo v čom sú ešte ženy iné v oblasti financií ako muži?

 1. Výrazne viacej žien (28%) ako mužov (15%) má pocit, že nemá dostatočné finančné vzdelanie.
 2. Ženy sa o financiách učia skôr od rodičov, alebo chodia po rady k finančnému poradcovi. Muži uprednostňujú finančné vzdelávanie na internete, preferujú finančné články, siahnu po odbornej knihe. Podcasty o financiách majú muži oveľa radšej ako ženy.
 3. Ženám (23%) sa častejšie ako mužom (20%) stáva, že neuhradia účty načas, ale skôr je to jednorazová záležitosť a hlavným dôvodom je fakt, že nemali dostatok prostriedkov na úhradu. Menej žien ako mužov je takých, ktorí opakovane zabúdajú platiť, alebo neplatia zámerne.
 4. Ženám (49%) rastú účty rýchlejšie než príjmy v porovnaní s mužmi (42%).
 5. Ženy sú vo väčšom strese z rastúcich účtov (56%) ako muži (48%).
 6. Najväčšou prioritou pre ženy (39%) aj mužov (36%) je uhradiť účty za energie.
 7. Celkovo si ženy požičiavajú peniaze viacej ako muži. Obzvlášť kvôli deťom sa aj opakovane zadlžujú výraznej viac (37%) ako muži (15%)
 8. Ženy sú citlivejšie na tlak sociálnych médií na zvyšovanie spotreby, ale keď treba, vedia si viacej utiahnuť opasok ako muži.
 9. Ženy (63%) si robia viac starostí ako muži (56%) o svoju budúcnosť a o to, či si budú môcť dovoliť komfortný dôchodok.
 10. Ženy sú vnímavejšie na témy udržateľnosti a na sociálne témy celkovo.

 

 

Ale v niečom sa aj zhodneme...

Viac ako tretina žien (35%) a rovnaký podiel mužov tvrdí, že ich partnerskému vzťahu by prospelo, keby dokázali lepšie spravovať svoje účty a úspory. Ženy (39%) a aj muži (40%) sa snažia posilniť svoje finančné vzdelanie kvôli neistote, ktorú im pandémia Covid-19 priniesla.

Graf: Respondenti vyjadrovali svoj súhlas s tvrdením: Nášmu partnerskému vzťahu by prospelo, keby sme dokázali lepšie spravovať svoje účty a úspory.
Graf: Respondenti vyjadrovali svoj súhlas s tvrdením: Nášmu partnerskému vzťahu by prospelo, keby sme dokázali lepšie spravovať svoje účty a úspory.

O prieskume - European Consumer Payment Report 2020 (ECPR 2020)

Tvrdenia spomínané v tejto tlačovej správe vychádzajú z výsledkov každoročného celoeurópskeho prieskumu realizovaného spoločnosťou Intrum, ktorého výsledky sú prezentované v European Consumer Payment Reporte (Európsky spotrebiteľský platobný report - ECPR). Zozbierali sme údaje od spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Tento rok sa celkovo prieskumu zúčastnilo 24 198 respondentov, z toho 1000 Slovákov. Zber údajov sa uskutočnil v mesiacoch august až október 2020.