8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

Black Friday klope na dvere - európsky prieskum ukazuje, že spotrebitelia nakupujú menej ako pred pandémiou, aby podporili udržateľnejší životný štýl

Väčšina európskych a rovnako aj slovenských spotrebiteľov si pri nakupovaní čoraz viac uvedomuje aspekty udržateľnosti - čo vytvára nové výzvy pre podniky. Takmer polovica Slovákov tvrdí, že záujem o udržateľnosť ich motivuje k obmedzovaniu výdavkov a 41% príslušníkov generácie Z by sa necítilo vinných, keby neetickým firmám zaplatili neskôr, ako bolo dohodnuté.

Spotrebitelia si stále viac osvojujú udržateľné správanie, čo vytvára nové výzvy pre podniky. Ich záujem o otázky udržateľnosti sa premieta aj do ich platobného správania. Zistili sme dokonca, že spotrebitelia sú ochotní „potrestať“ firmu, ak zistia, že prispela napr. k znečisteniu prostredia, či sa správala neeticky. V niektorých krajinách je to možné vnímať už ako spotrebiteľskú revolúciu. Dokonca aj na Slovensku je tento trend citeľnejší a podniky, ktoré s tým doteraz nepočítali napr. pri svojich výrobných a marketingových programoch, jednoznačne by mali. Zameraním sa na udržateľnosť môžu podniky vyvážiť svoje riziká a byť lepšie pripravené na prosperitu a rast.
hovorí Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia

Tlačová správa ponúka prvú ochutnávku výsledkov najnovšieho prieskumu spoločnosti Intrum - European Consumer Payment Report 2021 (Európsky spotrebiteľský platobný report 2021 - ECPR 2021). Podľa neho sa spotrebitelia v 24 krajinách čoraz viac zaujímajú o znižovanie svojich výdavkov, pretože sa orientujú na viac udržateľnejší životný štýl. Za Slovensko sa prieskumu zúčastnilo 1000 respondentov.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať v pdf:


Európsky spotrebiteľský platobný report 2021

Oficiálne uverejnenie bude: 30.11.2021