Aký dopad majú oneskorené platby na rast spoločností?

Využite možnosť v predstihu si zadarmo objednať aktuálne výsledky prieskumu platobného správania medzi tisíckami európskych spoločností.

Uskutočnili sme prieskum platobného správania medzi 9. 980 spoločnosťami z 29 európskych krajín. 

V spoločnosti Intrum každý rok publikujeme informácie o vývoji platobnej situácie podnikov. Už od roku 1998 realizujeme prieskum medzi európskymi spoločnosťami. Následne údaje analyzujeme na celoeurópskej úrovni, na úrovni krajín a podľa veľkosti spoločností. Výsledky prezentujeme v reporte European Payment Report.

28. septembra 2020 sme uverejnili 22. vydanie European Payment Report 2020. Pre Slovensko vydáme špeciálny lokálny report už po šiestykrát.