Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Covid-19 má za následok pokles finančnej pohody. Rastúce účty a dlh zvyšujú obavy

Spoločnosť Intrum vydala report, ktorý prináša informácie o dopade ochorenia Covid-19 na domácnosti v 24 európskych krajinách. Európsky líder na trhu kredit manažmentu v reakcii na korona krízu zrealizoval prieskum, ktorého sa zúčastnilo takmer päťtisíc respondentov z 24 krajín Európy. Dokument tak dopĺňa tendencie zvyšujúceho sa ekonomického tlaku a klesajúcej finančnej pohody, ktoré boli už publikované v Európskom Spotrebiteľskom Platobnom Reporte 2019 (European Consumer Payment Report 2019).

Aktuálne kľúčové zistenia deklarujú ďalší náročný výhľad na financie európskych domácností. Ako sa očakávalo, bol zaznamenaný zvýšený finančný stres. Hoci, tretina respondentov udáva, že pandémia má pozitívny vplyv na ich finančné výdavky.

Keďže sa svet snažil vyrovnať priamo so zdravotnými ťažkosťami v súvislosti s pandémiou Covid-19, narušenie hospodárstva v celej Európe malo okamžitý dopad na financie spotrebiteľov, podnikov a na spoločnosť ako takú. Ako bolo spomenuté, celkové finančné povedomie a možnosť ovplyvniť svoje finančné výdavky, a tým zvýšiť úspory, umožňujú mnohým európskym spotrebiteľom prekonať tieto neisté časy aspoň trochu pozitívnym spôsobom
hovorí Mikael Ericson, President & CEO spoločnosti Intrum

Pokles finančnej pohody naprieč celou Európou:

 • 48% tvrdí, že majú menšiu finančnú ohodu ako pred šiestimi mesiacmi.
  • Grécko 67%, Španielsko 59%, Taliansko 54%
  • Slovensko: 50%
  • Mileniáli: 53%
  • Rodičia: 55%, bezdetní: 44%
 • Len 23% očakáva zlepšenie v priebehu šiestich mesiacov.
  • Taliansko: len 8%
  • Slovensko: 32%
 • 45% hovorí, že obavy týkajúce sa zvyšujúcich sa účtov majú negatívny vplyv na ich zdravie a celkové rozpoloženie (2019: 43%)
  • Rodičia: 51% (2019: 48%)
  • Bezdetní: 41% (2019: 41%)
  • Slovensko: 46% (2019: 49%)

Pokles príjmu vyvoláva obavy z účtov a dlhov:

 • Takmer 4 z 10 pocítili dopad Covid-19 vo svojom zamestnaní, zatiaľ čo viac ako polovica (54%) zaznamenala pokles príjmu svojej domácnosti.
 • Slovensko: Dopad na zamestnanie pocítili 4 z 10, pokles príjmu ako priamy dôsledok Covid-19 uvádza až 60%.
 • 1 z 5 spotrebiteľov sa ešte viac zadĺžili, aby dokázali pokryť každodenné výdavky, v priamom dôsledku Covid-19.
  • Mileniáli: 24%
  • Rodičia: 22%, bezdetní: 16%
  • Slovensko: 15%
 • Zvýšenie počtu ľudí, ktorí si požičiavajú peniaze na zaplatenie účtov, z 12% v roku 2019 na 18%.
  • Mileniáli: 22%
  • Rodičia: 21%, bezdetní: 16%
  • Slovensko: 14% (2019: 12%)

Tvrdý dopad na oblast úspor - úspory čelia veľmi neistej budúcnosti.

 • 58% nie je spokojných so svojou schopnosťou šetriť každý mesiac (2019: 52%)
  • Rodičia: 62%, bezdetní: 54%
  • Slovensko: 59% (2019: 63%)
 • 39% sporí výrazne menej na budúcnosť ako to bolo pred Covid-19. 
  • Mileniáli: 44%
  • Rodičia: 45%, bezdetní: 36%
  • Slovensko: 33% 
Ako sa očakávalo, vidíme to predovšetkým medzi zraniteľnými domácnosťami s najmenšou finančnou rezervou ako sú mladé rodiny, ale aj miléniáli. Obavy vzbudzuje pokles finančnej pohody, zvyšovanie účtov a rast dlhov. Na to, aby sme dokázali čeliť tomuto trendu, je potrebné zaoberať sa finančnou gramotnosťou Európanov v ešte väčšej miere,
dopĺňa Mikael Ericson

O Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (ECPR) 2020

*Spoločnosť Intrum zozbierala údaje od 24 004 spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 24 004 respondentov vo veku 18-65 rokov. Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2019. Intrum je najväčšia európska spoločnosť v odvetví správy pohľadávok, ktorej profesionáli hovoria každý deň s asi 250 000 zadlženými zákazníkmi naprieč celou Európou.

** Informácie o prieskume v reakcii na pandémiu Covid-19: Spoločnosť Intrum zhromaždila údaje od 4 800 spotrebiteľov v 24 európskych krajinách. Prieskum sa uskutočnil v máji 2020 a vzorové kvóty sa stanovili na vek a pohlavie. Takto je zabezpečená štatistická reprezentatívna vzorka aj na úrovni jednotlivých zapojených krajín.


ECPR 2020 / Covid-19 edition

Tu si môžete stiahnuť kompletný report