Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Európski spotrebitelia sa s ťažkosťami predierajú v čoraz viac neistom svete.

Iba 1 z 10 Slovákov má zdravé financie. Spoločnosť Intrum zverejnila už siedme vydanie správy s názvom Európsky spotrebiteľský platobný report (European Consumer Payment Report).

 • Finančný stres európskych spotrebiteľov rastie. Takmer polovica (45%) uviedla, že ich účty rastú rýchlejšie ako príjem. Toto negatívne ovplyvňuje ich celkovú pohodu.

 • Život na dlh je na vzostupe a to najmä medzi mladými Európanmi. Vzrástol počet tých, ktorí si museli požičať peniaze alebo vyčerpať limit na svojej kreditnej karte, aby vedeli zaplatiť účty.

 • Vzhľadom na narastajúce finančné výzvy majú spotrebitelia problémy zabezpečiť si dlhodobú finančnú stabilitu. 36% spotrebiteľov tvrdí, že bude mať ťažkosti pripraviť si spokojný dôchodok. Slováci sú na tom mierne lepšie.

 • Európski spotrebitelia nadhodnocujú svoju finančnú gramotnosť. 69% verí, že majú dostatočný finančné vzdelanie. Avšak až 37% nesprávne priradilo k finančným termínom ich správne definície. Dokonca v skupine 18 - 21 ročných v tom zlyhalo až 50%.

 

Slováci patria medzi finančne najzodpovednejších, no zároveň 43% potvrdzuje, že ich mesačné náklady rastú rýchlejšie ako príjmy. 90% Slovákov nemá vytvorenú potrebnú finančnú rezervu.

Výsledky z reportu ukazujú, že výdavky európskych spotrebiteľov aj naďalej prevyšujú ich celkový príjem. Finančný stres u spotrebiteľov tak narastá, platí to aj pre Slovensko. U nás až polovica slovenských domácností potvrdzuje finančný stres. Dokonca 33% respondentov súhlasí, že po uhradení všetkých účtov majú problém vyžiť do najbližšej výplaty. Iba polovici ostane po zaplatení účtov viac ako 35% z ich príjmu. V domácnostiach s deťmi (rodičia) sa až 48% vyslovuje k rovnakým obavám.

Odpovede respondentov zo Slovenska na otázku: Aký percentuálny pomer platu vám zostane po zaplatení všetkých účtov za domácnosť (vrátane nájmu/hypotéky/vybavenia a splátok pôžičiek/kreditnej karty)?

Na prvom mieste, výrazne nad európskym priemerom sa Slovensko umiestnilo v tom, že našou prioritou je najprv uhradiť účty a až potom utrácať na bežné výdavky.

Tvrdí to 9 z 10 respondentov (87%). Na poslednom mieste sa umiestnili Česi (41%), pričom priemer 24 európskych krajín je na úrovni 71%.

O finančnej zodpovednosti Slovákov svedčí aj to, že až 71% za posledný rok uhrádzalo všetky svoje účty včas. Z tých, ktorým sa stalo, že nejaký účet, prípadne účty neuhradili včas, väčšina (70%) uvádza, že sa jednalo o jednorazovú záležitosť. Celkovo to patrí medzi najlepšie výsledky v rámci sledovaných krajín (4. miesto). Najhoršie je na tom Grécko, kde načas neplatí 7 z 10 Grékov, pričom u väčšiny (68%) sa jedná o pravidelnú záležitosť.

 

Bez finančnej rezervy

Finanční poradcovia tvrdia, že pre zdravé financie je vhodné mať vytvorenú finančnú rezervu vo výške aspoň šiestich mesačných platov. Aj keď väčšina (75%) európskych spotrebiteľov si dokáže každý mesiac ušetriť časť svojho platu, viac ako polovica (52%) nie je spokojná so sumou, ktorú môžu odložiť. Slováci sú ešte nespokojnejší (63%).
Alarmujúce je, že 57% Európanov má úspory maximálne vo výške jedno mesačného platu. Pričom tretina nemá ani takúto rezervu a bez pôžičky by nedokázali uhradiť ani minimálny nečakaný výdavok napr. opravu auta. Tu sú výsledky za Slovensko veľmi podobné.

Iba tretina respondentov uvádza úsporu na dôchodok ako kľúčovú motiváciu a 36% si myslí, že si nebudú môcť dovoliť pohodlný dôchodok na základe svojej schopnosti dlhodobo sporiť. U Slovákov to isté tvrdí 27%.

Odpovede respondentov zo Slovenska na otázku: Do akej miery súhlasíte/nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?

Európski spotrebitelia sa čoraz viac spoliehajú na úvery a pôžičky ako možnosť financovania svojich bežných výdavkov.

Takáto kultúra je navyše k tomu podporovaná tlakom sociálnych médií, zjednodušeným prístupom k rýchlym úverom a online nakupovaním.

Kým minulý rok 21% Slovákov tvrdilo, že si za posledných 6 mesiacov na zaplatenie bežných mesačných účtov museli požičať alebo vyčerpať limit na kreditnej karte. Tento rok je to o 4%-tuálne body viac (25%). Z toho až 42% si musí požičiavať každý mesiac.

Asi polovica (51%) opýtaných osôb vo veku 18 - 21 rokov tvrdí, že sociálne médiá na nich vyvíjajú tlak, aby konzumovali viac, ako by mali. Na Slovensku tento tlak potvrdzuje až 64% mladých ľudí, najviac je to v Poľsku (77%).

Európski spotrebitelia sa s ťažkosťami predierajú v čoraz viac neistom svete. Naše zistenia potvrdzujú, že kultúra pôžičiek posilňuje. Rovnaké je to aj na Slovensku. Stále viac spotrebiteľov sa snaží udržať krok s rastúcimi nákladmi na život. Hoci finančné výzvy v Európe sa stupňujú, finančná gramotnosť sa znižuje a to najmä medzi mladými ľuďmi. Tento rok sme pre lepšie a konzistentnejšie porovnávanie výsledkov medzi jednotlivými krajinami vytvorili tzv. barometer finančnej pohody. Jedným z jeho pilierov je aj finančná gramotnosť. Tu sme sa ako Slovensko dostali až na 19. miesto. Toto nie veľmi pozitívne hodnotenie a tiež aj ostatné výsledky jasne ukazujú, že musíme aj naďalej pracovať na tom, aby sme podporili u spotrebiteľov zdravé hospodárenie. Na Slovensku je obzvlášť dôležité podchytiť mladých ľudí, ktorí sú veľmi náchylní podľahnúť tlaku sociálnych médií, aby míňali viac ako by mali.
Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia

Barometer finančnej pohody

Novým prvkom v ECPR 2019 je spustenie barometra finančnej pohody. Dostávame takto novú možnosť ako sledovať a porovnávať stav finančného zabezpečenia každodenných potrieb medzi spotrebiteľmi 24 európskych trhov.

Barometer predstavuje celkové hodnotenie finančnej prosperity za každú krajinu. Celkové hodnotenie je vytvorené kombináciou bodov dosiahnutých v štyroch hlavných pilieroch barometra.

 • Nemecko, Rakúsko a Švédsko sa umiestnili na špičke
 • Grécko, Litva a Poľsko na spodku
 • Slovensko je na 16. mieste
Prehľad celkového hodnotenia barometra finančnej pohody

Kľúčové zistenia za rok 2019 pre všetky sledované európske krajiny. A ako je na tom Slovensko?

1. Schopnosť platiť účty včas

 • Nemci sú si istí svojou schopnosťou platiť účty včas

 • Severské krajiny sa pohybujú na úrovni zdravých príjmov

 • Gréci čelia náročným finančným situáciám

 • Slováci majú najzodpovednejší prístup, ale ich finančná situácia je skôr slabšia, hoci s miernym zlepšením v porovnaní s predošlým rokom. V rebríčku sme na 17. mieste, nízko pod celoeurópskym priemerom

 

2. Úverová sloboda

 • V Európe je zjavná tendencia požičiavať si. Zaznamenávame vysoký pomer dlhov k príjmom

 • Kultúra požičiavanie je v strednej a východnej Európe na vzostupe

 • Na Slovensku je rovnaký trend. 5. miesto v rebríčku, čo je výrazne horšie oproti celoeurópskemu priemeru.

  (pozn.: Krajiny s relatívne nízkym HDP majú tendenciu umiestniť sa vyššie v pilieri úverovej slobody v dôsledku nižšieho pomeru dlhu k príjmu v domácnostiach. Najvyspelejšie ekonomiky sú v tomto pilieri naspodku.)

 

3. Úspory do budúcna

 • Dlhodobé sporenie je typické pre krajiny s najvyšším celkovým hodnotením v barometri (Švédsko, Švajčiarsko a Nemecko)

 • Vyššia úroveň finančného vzdelania v krajinách s najvyšším celkovým hodnotením

 • Krajiny s najnižším hodnotením umiestnením v barometri vykazujú odlišné zvyky pri sporení (Grécko, Rumunsko a Lotyšsko)

 • Slovensko je na úrovni celoeurópskeho priemeru, 16. miesto. Slováci majú obavy o úroveň svojho dôchodku, nie sú spokojní s úrovňou svojich úspor.

 

4. Finančná gramotnosť

 • Evidujeme závislosť medzi finančnou gramotnosťou a úsporami do budúcna (Fínsko je na 1. mieste)

 • Široká škála zdrojov vzdelania medzi krajinami s najvyššou úrovňou (britskí a írski spotrebitelia sa najčastejšie obracajú so žiadosťou o radu na nezávislých finančných poradcov)

 • Slovensko sa umiestnilo na 19. mieste. Hlavným zdrojom finančného vzdelania u nás je Internet. Máme najnižší podiel ľudí schopných komplexne sa starať o svoje financie

 

Prehľad hodnotenia krajín v jednotlivých pilieroch barometra finančnej pohody

O Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (ECPR) 2019

Spoločnosť Intrum zozbierala údaje od 24 004 spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 24 004 respondentov vo veku 18-65 rokov. Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2019. Intrum je najväčšia európska spoločnosť v odvetví správy pohľadávok, ktorej profesionáli hovoria každý deň s asi 250 000 zadlženými zákazníkmi naprieč celou Európou.

European Consumer Payment Report 2019

Stiahnite si slovenskú verziu ZADARMO

Followujte nás na LinkedIne
máme pre vás viacej užitočných tipov a informácií.