Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

GDPR je neznáme v priemere viac ako jednej zo štyroch európskych firiem, na Slovensku dokonca až polovici. Pritom už o pár dní vstúpi do platnosti.

Bratislava, 22. máj 2018 – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) navrhla a prijala EÚ a je od 25. mája 2018 povinné pre všetky firmy a organizácie, ktoré spracovávajú osobné údaje. Napriek tomu podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Intrum až 27 percent respondentov z radov európskych firiem uviedlo, že "nikdy nepočuli o GDPR". Do prieskumu bolo zapojené aj Slovensko.

Okrem podnikov, ktoré o GDPR nikdy nepočuli, si ďalších 32% opýtaných myslí, že sa toto nariadenie ich podnikania nijak nedotkne. Pre mnohých bude určite ohromujúce aj zistenie, že dokonca každá ôsma veľká spoločnosť v Európe (až 12% odpovedí), definovaná ako spoločnosť s viac ako 250 zamestnancami, uviedla, že nikdy nepočula o GDPR.

Spoločnosť Intrum ako celosvetový líder v oblasti správy pohľadávok realizuje európsky platobný prieskum (EPR) o platobnej disciplíne a správaní podnikateľských subjektov pravidelne raz ročne. A hoci plánuje jeho tohtoročné výsledky z 29 krajín Európy zverejniť až koncom mája, aktuálne zistenia o nízkej znalosti GDPR sa vzhľadom na extrémnu blízkosť termínu jeho vstúpenia do platnosti výnimočne rozhodla sprístupniť už teraz.

 

Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, firmy s najmenšími znalosťami o GDPR majú sídlo v Grécku (69%), Bosne a Hercegovine (67%), Slovinsku (62%), Nórsku (51%) a Litve (49%). Naopak v Dánsku sú to iba 2%, za ním nasleduje Česká republika (6%), Švédsko (9%), Portugalsko (11%) a Rakúsko (12%).

Výsledky za Slovensko

V prípade Slovenska sú výsledky ešte o niečo horšie ako je európsky priemer. Na otázku, ako sa zavedenie GDPR dotkne ich platobných postupov, až 47% z firiem odpovedalo, že o ňom nikdy nepočulo. Naopak, z podnikov ktoré o GDPR vedia, je 29% presvedčených, že sa táto regulácia nedotkne ich platobných zvyklostí, čo je priaznivejší výsledok než je európsky priemer (39%).

26% slovenských spoločností si myslí, že GDPR nebude mať žiadny dopad na ich celkové podnikanie a približne rovnaké percento (23%) jeho dopady nevedelo posúdiť. Iba 3% očakávajú, že implementácia GDPR bude mať na ich podnikanie pozitívny dopad, čo je trochu menej ako európsky priemer (8%)

Náklady na zavedenie GDPR

Zavedenie GDPR nebude zadarmo. Podľa podnikov, ktoré boli účastníkmi prieskumu v EPR 2018, sa priemerné náklady na implementáciu povinného GDPR medzi malými a strednými podnikmi odhadujú na 8 000 Eur, pre veľké korporácie na 65 000 Eur. Ide o priemer založený na 3717 spoločnostiach, ktoré v EPR 2018 uvádzajú sumu na implementáciu GDPR. Celkové náklady sa na základe údajov Eurostatu odhadujú na 198 miliárd Eur pri počte 26 miliónov podnikov v Európskej únii.

O Európskom platobnom reporte

Prieskum k Európskemu platobnému reportu 2018 prebiehal v európskych krajinách od 24. januára do 23. marca 2018. V tejto správe Intrum zhromaždil údaje celkovo od 9607 spoločností v Európe, aby získal prehľad o ich správaní sa v oblasti platobnej disciplíny a o ich finančnej kondícii. Prieskum sa uskutočnil medzi osobami, ktoré sa identifikovali ako finančný riaditeľ, vedúci úverov, obchodný riaditeľ a podobne.

Intrum a jeho filozofia

Intrum sa po spojení so spoločnosťou Lindorff stal celosvetovým a aj slovenským lídrom v oblasti správy pohľadávok. Poslaním organizácie je pomáhať firmám prosperovať tým, že sa stará o záväzky ich zákazníkov. Empaticky pristupuje tiež k dlžníkom a snaží sa im pomôcť prekonať ich problémy súvisiace so zadlžením. Spoločnosť tak kultivuje odvetvie podnikania, v ktorom pôsobí, a zároveň pomáha celej ekonomike.

O spoločnosti Intrum

Intrum je celosvetovým lídrom v oblasti správy pohľadávok (CMS). Spoločnosť pôsobí v 24 krajinách, zamestnáva 8000 zamestnancov a má viac ako 100 tisíc klientov. Organizácia je kótovaná na burze Nasdaq Stockholm. Ďalšie informácie nájdete na www.intrum.com. 

Intrum Slovakia s.r.o.

Líder trhu v oblasti správy pohľadávok pôsobí na Slovensku od roku 2002. Intrum je zakladajúcim členom Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS), ktorá vznikla v roku 2010. Cieľom združenia je dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.intrum.sk.