Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Preventívne opatrenia firiem na ochranu pred neplatiacimi klientmi začínajú fungovať, percento nevymožiteľných pohľadávok sa znížilo

Bratislava, 13. jún 2018 – Vzhľadom na výšku ročného obratu sa podiel nevymožiteľných pohľadávok u firiem na Slovensku v porovnaní s minulým rokom znížil. Dôvodom môže byť dôslednejšie využívanie preventívnych opatrení. Presné výsledky, ako aj ďalšie kľúčové zistenia, prináša najnovší European Payment Report (EPR) spoločnosti Intrum. Prieskum sa realizoval v marci 2018 v 29 krajinách Európy vrátane Slovenska.

Dôvodom pozitívneho faktu o znížení podielu nevymožiteľných pohľadávok na Slovensku je podľa Martina Musila, výkonného riaditeľa spoločnosti Intrum, častejšie využívanie preventívnych opatrení pred oneskorenými platbami: „Podľa zistení nášho exkluzívneho platobného reportu sú ako prevencia pred oneskorenými platbami najviac využívané platby vopred. Ich využívanie dokonca medziročne stúplo z 30 na 38%. Teší nás, že riešenia, ktoré sú vo vyspelých ekonomikách úplne bežné, využívajú vo väčšej miere už aj firmy na Slovensku.“

Pri porovnaní podielu nevymožiteľných pohľadávok s okolitými krajinami je na tom Slovensko (1%) síce podstatne lepšie ako Poľsko (2%), ale horšie ako Česko (0,8%), pričom priemer za celú Európu je 1,7%.

Spoločnosť Intrum ako celosvetový líder v oblasti správy pohľadávok vydáva Európsky platobný prieskum (EPR) o platobnej disciplíne a správaní podnikateľských subjektov pravidelne raz ročne. Vďaka ich porovnaniu dokáže popísať a odhadnúť ďalší vývoj platobnej disciplíny v rámci Európy. 

Dlhšie doby splatnosti

Oneskorené platby sú pre podnikateľské subjekty skutočný problém. Schopnosť predvídať hotovostné toky je pre nich kľúčová, keďže finančná stabilita je základom pre ich rast. Neprekvapuje, že dôsledky oneskorených platieb môžu byť pre zdravie firiem aj celej ekonomiky veľmi závažné. Obzvlášť u menších firiem.

„Mohlo by byť preto prekvapením, že aj napriek rastúcej ekonomike sa poskytované doby splatnosti vystavených faktúr medziročne zvýšili. Štandardne toto nie je pozitívny signál. V období rastu však podnikateľské subjekty používajú dlhšie doby splatnosti ako nástroj na podporu predaja. A zdá sa, že trh to akceptuje,“ komentuje Martin Musil.

Na Slovensku, pri porovnaní výsledkov s EPR 2017, stúpol počet dní splatnosti vo všetkých kategóriách. K najväčšiemu nárastu došlo v segmente B2B, kde sa doba splatnosti predĺžila z 18 na 25 dní. V segmente B2C je doba splatnosti 18 dní a vo verejnom sektore až 25 dní. Európsky priemer je vo všetkých troch segmentoch značne vyšší.

Pri porovnaní Slovenska s okolitými krajinami je doba splatnosti v B2C segmente najkratšia v Maďarsku (12 dní), najdlhšia v Poľsku (24 dní). Pri B2B sú najdlhšie doby splatnosti ochotné poskytovať subjekty v Česku (32 dní), najkratšie opäť v Maďarsku (21 dní).

Doby reálnych úhrad sa skrátili

Ďalším pozitívom je tiež to, že v celoeurópskom priemere sa priemerná lehota, v ktorej klienti reálne uhrádzajú faktúry, medziročne skrátila. Na Slovensku to však neplatí v prípade verejného sektora. Tu sa reálne lehoty predĺžili o 4 dni (z 25 na 29 dní).

V celej Európe bez výnimky sa potvrdzuje, že štát je najneefektívnejší správca financií. Najhoršie je na tom Taliansko, kde verejná správa v priemere platí svoje záväzky až po 104 dňoch. Ďalej nasleduje Portugalsko (86) a Grécko (73).

Tento stav však aj odráža to, akú dlhú dobu splatnosti sú subjekty v jednotlivých štátoch ochotné poskytovať. Talianski podnikatelia poskytujú najdlhšie doby splatnosti a pri verejnej správe sú ochotní ísť až na úroveň 115 dní.

 

 

 

 

Celkovo vládne na Slovensku pozitívna nálada

Optimizmus na Slovensku okrem vyššie uvedených skutočností potvrdzuje aj ďalšie významné zistenie. Podľa EPR 2018 slovenské spoločnosti očakávajú nízku mieru zvyšovania počtu svojich dlžníkov. Len 3% slovenských spoločností tvrdia, že vnímajú riziko nárastu počtu svojich dlžníkov v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov. Európsky priemer vnímania tohto rizika je až 12%.

Trh s kryptomenami je výrazne nezrelý

Súčasné kryptomeny sa stali globálnym javom, ktorý je známy väčšine ľudí, ale trh s kryptomenami ako platobnou možnosťou v Európe je ešte stále nezrelý, ako to potvrdzuje náš prieskum. Iba 2% európskych spoločností potvrdilo, že akceptujú kryptomeny ako Bitcoin alebo Ethereum ako platidlo od svojich zákazníkov a rovnaké percento uviedlo, že sú držiteľmi takýchto kryptomien na iné ako platobnú účely. Iba 3% opýtaných subjektov zvažuje, že by do dvoch rokov začali kryptomeny akceptovať ako platidlo.

Na Slovensku je trh ešte nezrelejší, ak je vôbec možné o nejakom trhu hovoriť, pretože až 99% z opýtaných slovenských spoločností kryptomeny ako platidlo neakceptuje. 0% respondentov odpovedalo, že ich vlastní na iné ako platobné účely a iba 2% uvažujú, že by do 2 rokov zaviedli možnosť akceptovať kryptomeny ako platidlo. Situácia v okolitých krajinách je obdobná.

Výnimkou je Anglicko, kde až 14% spoločností vlastní kryptomeny na iné ako platobné účely. 19% kryptomeny akceptuje ako platidlo a ďalších 16% uvažuje zaviesť túto možnosť do 2 rokov.

O Európskom platobnom reporte

Prieskum k Európskemu platobnému reportu 2018 prebiehal v 29 európskych krajinách od 24. januára do 23. marca 2018. V tejto správe zhromaždil Intrum údaje celkovo od 9607 spoločností v Európe, aby získal prehľad o ich správaní sa v oblasti platobnej disciplíny a o ich finančnej kondícii. Prieskum sa uskutočnil medzi osobami, ktoré sa identifikovali ako finančný riaditeľ, vedúci úverov, obchodný riaditeľ a podobne.

Intrum a jeho filozofia

Intrum sa po spojení so spoločnosťou Lindorff stal celosvetovým a aj slovenským lídrom v oblasti správy pohľadávok. Poslaním organizácie je pomáhať firmám prosperovať tým, že sa stará o záväzky ich zákazníkov. Empaticky pristupuje tiež k dlžníkom a snaží sa im pomôcť prekonať ich problémy súvisiace so zadlžením. Spoločnosť tak kultivuje odvetvie podnikania, v ktorom pôsobí, a zároveň pomáha celej ekonomike.

O spoločnosti Intrum

Intrum je celosvetovým lídrom v oblasti správy pohľadávok (CMS). Spoločnosť pôsobí v 24 krajinách, zamestnáva 8000 zamestnancov a má viac ako 100 tisíc klientov. Organizácia je kótovaná na burze Nasdaq Stockholm. Ďalšie informácie nájdete na www.intrum.com. 

Intrum Slovakia s.r.o.

Líder trhu v oblasti správy pohľadávok pôsobí na Slovensku od roku 2002. Intrum je zakladajúcim členom Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS), ktorá vznikla v roku 2010. Cieľom združenia je dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na www.intrum.sk. 


Mohlo by Vás tiež zaujímať