TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

TS: Finančné vzdelávanie sa oplatí

Európsky prieskum odhalil jednoznačnú súvislosť medzi úrovňou finančnej gramotnosti spotrebiteľov a ich schopnosťou zvládať obdobia vysokej inflácie a prudkého rastu životných nákladov. Zlepšenie vlastných finančných znalostí tak môže byť riešením pre väčšiu finančnú pohodu a schopnosť platiť účty načas.

Komplexnejšia orientácia v oblasti financií zvyšuje pohodu. Kde chýba, prichádzajú chmáry

Spotrebitelia s vyššou úrovňou finančného vzdelania potvrdzujú väčšiu finančnú pohodu a to aj v týchto náročných časoch. Je u nich výrazne nižšia pravdepodobnosť, že nebudú splácať svoje účty, v porovnaní so spotrebiteľmi, ktorí uvádzajú, že získali slabé finančné vzdelanie.

 

Približne 7 z 10 respondentov (70%) s nedostatočnými finančnými znalosťami - v tom zmysle, že svoje vzdelanie nepovažujú za dostatočné na zvládnutie každodenných finančných záležitostí - uvádza, že sú na tom aktuálne finančne horšie ako pred 12 mesiacmi. V porovnaní s menej ako polovicou (48%) tých, ktorým ich komplexné vzdelanie vo finančných témach dodalo viacej istoty. Na Slovensku dokonca až 82% respondentov, ktorí rozumejú len úplným finančným základom, ale nechápu aktuálne výzvy, potvrdilo zhoršenie svojej situácie.

Je ohromujúce vidieť takú silnú súvislosť medzi úrovňou finančného vzdelania a schopnosťou žiť finančne zdravý život. V dnešnej ekonomike budú mať spotrebitelia, ktorí nerozumejú, ako fungujú úrokové sadzby či inflácia, problémy, a to aj v súvislosti s rastúcimi poplatkami za oneskorené platby. Naše zistenia však zároveň naznačujú, že posilnenie iniciatív v oblasti finančného vzdelávania by mohlo byť jedným zo spôsobov, ako podporiť spoločnosť a predchádzať tak budúcim finančným ťažkostiam.
Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu