TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

TS: Prudký nárast obáv z platenia účtov. 25% Slovákov si myslí, že vysoká inflácia sa nikdy neskončí

Nárast inflácie a klesajúca kúpna sila vyvolali medzi európskymi domácnosťami vlnu "úzkosti z účtov". Tie sa snažia nájsť rovnováhu medzi svojimi príjmami a výdavkami. Vyplýva to z úplne čerstvých výsledkov prieskumu Intrum European Consumer Payment Report 2022 (ECPR 2022). Zúčastnilo sa ho 24 011 Európanov z 24 európskych krajín, z toho 1000 Slovákov.

8 z 10 spotrebiteľov sa obáva vplyvu rastúcich cien potravín a energií na ich finančnú situáciu. 1 zo 4 respondentov sa domnieva, že v nasledujúcich 12 mesiacoch nebude mať dostatok peňazí na zaplatenie niektorého zo svojich účtov za energie. Rovnaký podiel respondentov tvrdí, že v priebehu posledného roka už nejaký účet nezaplatili. Na Slovensku sú obavy z nárastu cien potravín a energií ešte výraznejšie (87%), zatiaľ však neschopnosť uhradiť niektorý z účtov potvrdilo menší počet (19%) respondentov ako je európsky priemer.

Iba 2% Slovákov uvádza, že inflácia nemá na nich vplyv. Alarmujúce je, že 88% domácností udáva negatívny dopad inflácie na ich domáce financie. Dokonca aj tí spotrebitelia, ktorých sa napr. pandémia Covid-19 relatívne nedotkla, dnes vplyv vysokej inflácie pociťujú tiež. Je prirodzené, že po dlhých rokoch nízkej inflácie a uvoľnenej menovej politiky spôsobil prudký nárast cien a rastúce úrokové sadzby u spotrebiteľov hlboký pesimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť.
hovorí Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia

Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu