TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

TS: Ženy sú menej pripravené na ekonomické búrky ako muži

Výsledky najnovšieho európskeho prieskumu platobného správania spotrebiteľov naďalej potvrdzujú rozdiely vo finančnej rovnosti medzi mužmi a ženami. Ženy uvádzajú nižšiu finančnú pohodu ako muži a sú si menej isté svojou finančnou gramotnosťou.

Vyplýva to z najnovšieho a najrozsiahlejšieho prieskumu platobného správania spotrebiteľov - European Consumer Payment Report 2022 (ECPR 2022). Prieskumu sa zúčastnilo 24 011 Európanov z 24 európskych krajín, z toho 1000 Slovákov.

Nie len Slováci, ale spotrebitelia v celej Európe sa boria s dôsledkami vysokej inflácie a rýchlo rastúcich úrokových sadzieb. Finančná pohoda je veľmi oslabená. Týka sa to ako schopnosti platiť účty včas, tak aj schopnosti sporiť do budúcna. Porovnanie odpovedí medzi ženami a mužmi opätovne potvrdilo finančnú nerovnosť. Kríza životných nákladov tak zvyšuje tlak obzvlášť na ženy. Znepokojujúce však je, že v porovnaní s prieskumom v roku 2021 sa rodový rozdiel zväčšil.
- informuje Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia

Ženy sú citlivejšie na zvyšovanie nákladov

Schopnosť žien sporiť v medziročnom porovnaní poklesla, kým u mužov naopak vzrástla. Muži dokážu mesačne odložiť bokom vyššiu sumu. Zároveň sú ženy výraznejšie zastúpené v skupine, ktorá uviedla, že nedokáže sporiť vôbec. Dôsledkom toho sú u nich klesajúce finančné rezervy. Tie sú nižšie ako u mužov. Obavy z rastúcich účtov prirodzene trápia obe pohlavia, výraznejšie zastúpenie však majú ženy.

  • Až 71% žien vs. 63% mužov uviedlo, že majú obavy z rastúcich účtov, čo negatívne ovplyvňuje ich celkovú pohodu.

  • Až 40% žien vs. 20% mužov uvádza, že má v úsporách k dispozícii menej ako jeden mesačný plat na pokrytie nepredvídanej udalosti.

  • Ženám rástli účty rýchlejšie ako príjmy v porovnaní s mužmi (72% žien vs. 62% mužov).

  • Spomedzi Slovákov, ktorí uviedli, že počas posledného roka nezaplatili jeden alebo viacero účtov načas, 63% žien vs. 38% mužov uviedlo, že tak urobili, pretože nemali dostatok peňazí. V roku 2021 to bolo 47 % žien vs. 43% mužov. 


Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu