Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

Udržateľnosť v Intrume

Prinášame a podporujeme udržateľnosť pre jednotlivcov, podniky a celú spoločnosť. Poskytovaním služieb najvyššej kvality v rámci odborných oblastí dokážeme zlepšiť finančnú situáciu svojich klientov a pomôcť svojim zákazníkom k životu bez dlhov. Intrum je nevyhnutnou súčasťou fungujúcej ekonomiky, v ktorej poskytovanie úverov prebieha bezpečným a udržateľným spôsobom.