Riziko oneskorených platieb na Slovensku sa viac ako zdvojnásobilo. Spoločnosti sa začali viacej zameriavať na riadenie dlhu. 

Zverejnili sme úplne čerstvé výsledky Európskeho platobného reportu 2021.

Čítať viac ›

Udržateľnosť v Intrume

Prinášame a podporujeme udržateľnosť pre jednotlivcov, podniky a celú spoločnosť. Poskytovaním služieb najvyššej kvality v rámci odborných oblastí dokážeme zlepšiť finančnú situáciu svojich klientov a pomôcť svojim zákazníkom k životu bez dlhov. Intrum je nevyhnutnou súčasťou fungujúcej ekonomiky, v ktorej poskytovanie úverov prebieha bezpečným a udržateľným spôsobom.