Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

Tri hlavné oblasti trvalej udržateľnosti

Ako popredný hráč v oblasti správy pohľadávok sa staráme o stotisíc osôb a tisícku spoločností každý deň. Je našou povinnosťou vykonávať svoje poslanie čestne, eticky a udržateľne. Sme odhodlaní a aktívni v otázkach financií a dlhu.

3 priority v udržateľnosti

Udržateľnosť sa nedotýka len otázok ekológie. Máme záujem prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju z ekonomického, sociálneho a aj environmentálneho pohľadu. Sme európskym lídrom a cítime silnú zodpovednosť voči spoločnosti, ale aj voči našim zamestnancom. Preto sme v roku 2016 podpísali Globálny pakt OSN a integrovali jeho 10 princípov do našej každodennej činnosti.

S ohľadom na špecifiká nášho odvetvia sme nastavili tri oblasti, ktorým venujeme zvláštnu pozornosť:

  1. Chceme umožňovať udržateľné platby
  2. Chceme byť dôveryhodným a rešpektovaným partnerom
  3. Chceme rásť vďaka zmene

1. Chceme umožňovať udržateľné platby

Neustále zhodnocujeme naše viac ako storočné skúsenosti a prinášame tak našim klientom udržateľné platobné toky. Zároveň dlhujúcim zákazníkom odovzdávame nové informácie a vedomosti a podporujeme ich finančnú gramotnosť. Spotrebitelia následne dokážu robiť lepšie finančné rozhodnutia. Okrem toho prinášame možnosti a riešenia, ktoré oni sami nedokážu rozpoznať, pričom vychádzame z ich skutočnej situácii.

Presne takýmto spôsobom ukazujeme smer ku zdravej a udržateľnej ekonomike. Ako líder na trhu definujeme štandardy pre naše odvetvie. Byť vodcom je pre nás príležitosťou a zodpovednosťou definovať benchmarky v oblasti udržateľných obchodných praktík. V súlade s tým spolupracujeme iba so spoločnosťami a dodávateľmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty týkajúce sa vysokej obchodnej etiky.

Máme bohaté skúsenosti a zároveň aj jedinečné možnosti, ako pomôcť ľuďom oslobodiť sa od dlhov. Preto považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť konať ohľaduplne a s úctou voči ľuďom v  akejkoľvek finančnej situácii. 

Sme radi, že sa môžeme podeliť o svoje odborné znalosti a aktívne a nepretržite pracovať na šírení poznatkov o domácich aj podnikateľských financiách a v boji proti nadmernému zadlžovaniu občanov.

2. Chceme byť dôveryhodným a rešpektovaným partnerom

Našou víziou je mať dôveru a rešpekt každého, kto dostáva alebo poskytuje úver. Naši klienti nám každý deň zverujú svoje najdôležitejšie aktíva - svojich zákazníkov. Preto základným predpokladom úspechu v našom úsilí je úplná dôvera našich klientov a ich zákazníkov.

Aby sme sa priblížili k našej vízii, musíme ísť dobrým príkladom. Okrem dodržiavania zákonov a predpisov to znamená, že sa riadime našimi hodnotami, že ich žijeme a dýchame. Sme empatickí. Sme čestní. Sme odhodlaní. Sme aktívni pri hľadaní riešení.

Vo všetkom, čo robíme, sa snažíme dodržiavať najvyššie štandardy.

3. Chceme rásť vďaka zmene

Sme iní a tým prinášame zmenu do nášho odvetvia.

Máme priame zastúpenie v 24 európskych krajinách. Disponujeme s viac ako 10 000 zamestnancami. Vďaka tomu sme lídrami na trhu z pohľadu obratu, geografickej rozlohy a aj počtu zamestnancov. Našim zamestnancom prinášame hodnotné a podnetné pracovné zázemie. Chcem byť najatraktívnejším zamestnávateľom v našom sektore. Naša pozícia nám umožňuje riadiť rozvoj celého odvetvia etickejším smerom, a tým vytvárať hodnotu a zmysel pre našich zamestnancov.

Vidíme rozmanitosť, čo je dôležitým prínosom pre našu schopnosť reagovať a porozumieť individuálnej situácii každého človeka a následne pomôcť ľuďom zbaviť sa dlhov. Zároveň je pre nás rovnako dôležité zabezpečiť, aby sa so všetkými zamestnancami zaobchádzalo s úctou, a aby sa im poskytovali rovnaké príležitosti na rozvoj. Dôstojne a s rešpektom zaobchádzame so všetkými zainteresovanými stranami.