8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

Odkúpenie pohľadávok

Dokonca aj vtedy, keď ste to už vzdali a pohľadávku ste odpísali, ešte stále môže mať  hodnotu a platbu by sa mohlo podariť zabezpečiť.

Dokonca aj vtedy, keď ste to už vzdali a pohľadávku ste odpísali, ešte stále môže mať  hodnotu a platbu by sa mohlo podariť zabezpečiť. Intrum môže takéto pohľadávky od vás prevziať, čo okamžite zlepší vaše peňažné toky a tiež to pomôže vašim zákazníkom.

Náklady na zabezpečenie platby od neplatiaceho zákazníka sú často vyššie ako samotná pohľadávka.  Intrum je ochotný odkúpiť od vás pohľadávku v percentách z jeho menovitej hodnoty. Toto percento závisí od kvality pohľadávky. Vám zaplatíme okamžite a následne, nezávisle, sa snažíme zabezpečiť platbu. Využívame pritom naše skúsenosti a úspory z rozsahu.

Vaši zákazníci tým získajú, pretože im vieme ponúknuť individuálne splátkové plány, ktoré sú nastavené podľa ich individuálnej schopnosti platiť. Intrum odkupuje odpísané pohľadávky od spoločností rôzneho zamerania a veľkosti, vrátane bankových inštitúcií, súkromných a verejných podnikov, a vládnych orgánov.

  • Predaj neuhradených pohľadávok rýchlo zlepšuje peňažné toky
  • Zákazníci tiež profitujú z nových platobných možností
  • Znižujete straty z neuhradených pohľadávok

Zaujímajú vás ďalšie informácie?