Najnovší EPR 2023: 

Každý druhý podnik sa vzhľadom na vysokú infláciu vzdáva rastu.

Čítať viac ›

1 z 2 Slovákov chce mať „zelené“ Vianoce

Kým ešte pred tromi rokmi tretina Slovákov neváhala míňať na nákup vianočných darov viac ako by si v skutočnosti mohli dovoliť, tento rok nás v celej Európe čakajú iné Vianoce. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Intrum, do ktorého sa zapojilo viac ako 24 000 respondentov z 24 európskych krajín.

Ohlasované tvrdé lockdowny v mnohých európskych krajinách a dlhodobé korona opatrenia v tomto roku majú vplyv na finančnú pohodu v celej Európe. Len jedna tretina Slovákov ohlasuje, že jej príjem zostal stabilný s ohľadom na Covid-19 prípadne očakávajú jeho nárast. Väčšia časť respondentov potvrdila pokles príjmov vo svojich domácnostiach.

Z nášho prieskumu vyplýva, že spotrebitelia sú viac zodpovední, snažia sa viac finančne vzdelávať a znižujú svoje výdavky. Odráža sa to aj na ich plánoch pre vianočné nákupy. Má to dva hlavné dôvody. Jednak potrebujú stabilizovať svoju finančnú situáciu. Na druhej strane však tiež posledné tri roky sledujeme, že Slováci, ale aj celkovo Európania, sa stále viac zaujímajú o udržateľnosť a témy ako je znižovanie odpadu, dopady na klímu a pod., a to sa odráža aj na ich výdavkoch.
približuje trendy spotrebiteľského správania Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia
Graf 1: Respondenti vyjadrovali svoj súhlas s tvrdením: Nepáči sa mi zbytočné míňanie na vianočné darčeky, takže teraz kupujem menej darčekov ako pred niekoľkými rokmi.

Covid-19 dopomohol ešte viacej zvýšiť záujem spotrebiteľov o ekologické otázky naprieč celou Európou

Slovensko nie je výnimkou. V oblasti udržateľnosti patríme medzi najzodpovednejšie krajiny, hoci medziročne záujem o tieto témy u nás mierne poklesol. Napriek tomu sa radíme medzi prvých päť zo sledovaných 24 európskych krajín, kde spotrebitelia pri nákupe kladú významný dôraz na udržateľnosť a sú kvôli tomu ochotní obmedzovať svoje výdavky.

53% Slovákov tvrdí, že ich záujem o udržateľnosť ich motivuje míňať menej.  V roku 2019 sme boli na 3. mieste, kedy to isté tvrdilo až 58%. Celoeurópsky priemer vzrástol medziročne na 47%.

V rámci európskeho priemeru sa o ekologické otázky zaujímajú najviac mladšie ročníky vo veku 18-37 rokov. Na Slovensku je to naopak, o čo vyšší vek, o to vyšší záujem správať sa zodpovedne. Udržateľnosť berú do úvahy viacej ženy, vysokoškolsky vzdelaní ľudia, skôr obyvatelia vidieka a nižšia a stredná platová trieda.

Staršie vekové skupiny uťahujú opasky a to aj v prípade vianočných darčekov

Takmer polovica (49%) Slovákov tvrdí, že majú záujem znižovať odpad, ktorý sa nadmernými darmi produkuje, čo je dôvod, prečo tento rok nakupujú menej vianočných darov. Výraznejšie k tomu inklinujú vyššie vekové skupiny (45+) a ženy. Mladšie ročníky však zmýšľajú aj inak.

Identifikovali sme aj istú skupinu respondentov (16%), ktorí tvrdia, že chcú svoje rodiny obzvlášť cez Vianoce obdarovať, aby im tak vynahradili náročný rok. A 15% je ochotných, v snahe stať sa „zelenými“ spotrebiteľmi, minúť viac peňazí, ako si môžu dovoliť. Tento trend je najvýraznejší v najmladšej vekovej kategórii (18-21 rokov).

Zvyšujúca sa zodpovednosť sa odráža tiež v sociálnom cítení

Graf 2: Respondenti, ktorí súhlasili s uvádzanými tvrdeniami.

Jedným zo sociálnych dopadov krízy je, že spotrebitelia dostali priestor na zamyslenie. Väčšina z nich má lepšie pochopenie ako pred tým, čo to znamená, keď dôjde k prepadu príjmov v podnikaní. Sú znepokojení možným nárastom nezamestnanosti v ich regióne, ak by sa ľudia nezačali snažiť o podporu miestnych firiem. Tvrdí tak až 61%.

Viac ako polovica si však myslí, že suma, ktorú míňajú ako jednotlivci, nedokáže zásadným spôsobom zmeniť finančné toky nejakého podnikateľského subjektu. S tým koreluje aj to, že asi jedna pätina obyvateľov Slovenska sa netrápi nad tým, aké dopady majú ich omeškané platby na firmu, u ktorej majú záväzok. Z celoeurópskeho pohľadu sa však jedná až o jednu tretinu respondentov.

O prieskume - European Consumer Payment Report 2020 (ECPR 2020)

Tvrdenia spomínané v tejto tlačovej správe vychádzajú z výsledkov každoročného celoeurópskemu prieskumu realizovaného spoločnosťou Intrum, ktorého výsledky sú prezentované v European Consumer Payment Reporte (Európsky spotrebiteľský platobný report - ECPR). Zozbierali sme údaje od spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Tento rok sa celkovo prieskumu zúčastnilo 24 198 respondentov. Zber údajov sa uskutočnil v mesiacoch august až október 2020.