Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Muži a ženy sa v názore na fungovanie ekonomiky nezhodnú, ale platiť zabúdajú rovnako.

Zdá sa, že hoci sme muži a ženy odlišní, v priemere sa naše postoje k otázkam financií až tak výrazne nelíšia. No sú oblasti, kde sa zhodnúť nevieme a sú oblasti, kde sa zhodujeme úplne. A keďže sa nám blíži medzinárodný deň žien, pozreli sme na európsky spotrebiteľský platobný prieskum trochu inak. Celkovo mal prieskum 37 otázok. Chceli sme vedieť, aké rozdiely sú v odpovediach žien a mužov.

V priemere sa až tak veľmi neodlišujeme

V priemere sa rozdiely v odpovediach žien a mužov v jednotlivých krajinách až tak veľmi neodlišovali. Najviac sa zhodnú rozdielne pohlavia v Rumunsku, priemerný rozdiel v odpovediach bol len 2,9 percentuálnych bodov. A najväčší priemerný rozdiel majú v Nórsku 4,7 percentuálnych bodov.

Rumuni sa bez rozdielu zhodli vo viacerých oblastiach. Napr. zhodne 36% mužov aj žien uviedlo, že nemajú dostatok peňazí na dôstojnú existenciu. Ale sú aj oblasti, kde rozdiel bol až 17 percentuálnych bodov. A to pri otázke, či by dokázali uhradiť mimoriadny výdavok vo výške polovice priemernej mesačnej mzdy. Áno odpovedalo 59% mužov a 43% žien.

Rozdiely v tvrdeniach u žien a mužov v Nórsku sú miestami naozaj výrazné. Až 81% žien platí hypotéku načas, kým u mužov tak robí len 55%. Nórky si najviac požičiavajú od svojej rodiny, robí tak 42% z nich, ale muži túto možnosť uvádzajú len v 18%. Muži skôr uprednostňujú pôžičky vo svojej banke.  Boli samozrejme oblasti, kde sa aj Nóri dokážu zhodnúť. napr. 65% mužov aj žien nesúhlasí s tvrdením, že by neboli schopní zabezpečiť pre svoje deti všetko, čo potrebujú, aby mali dôstojnú existenciu. Rovnaký podiel (64%) žien aj mužov si každý mesiac robí úspory.

Najrozdielnejší sú Nemci a najviac sa zhodnú Francúzi?

Najväčšie rozdiely medzi pohlaviami v jednotlivých otázkach sme našli v Nemecku (32,05 percentuálnych bodov) a najmenší najväčší rozdiel bol vo Francúzsku (14,57 perc. bodov). Medzi Slovenkami a Slovákmi bol najväčší rozdiel v odpovediach 19,45 percentuálnych bodov.

Najväčšie rozdiely v odpovediach medzi pohlaviami v Nemecku sme našli pri otázke, aké typy účtov platia načas. Až 75% žien uvádza, že účty za starostlivosť o deti platí načas, kým u mužov to bolo len 43%. Podobné je to aj na Slovensku.

U Francúzov bol najväčší rozdiel pri otázke, či sa snažia učiť svoje deti ako narábať s peniazmi. Približne 37% žien s týmto tvrdením určite súhlasilo, kým mužov bolo len asi 22%. Tento najväčší rozdiel je zároveň najmenším najväčším rozdielom spomedzi všetkých 24 európskych krajín zapojených do prieskumu. Výrazný rozdiel bol u nich ešte v otázke dostávania faktúr elektronicky. Muži uprednostňujú túto formu viacej ako ženy vo Francúzsku. Rozdiel medzi nimi bol 12 percentuálnych bodov.

Slováci viacej požičiavajú svojim kamarátom ako svojim životným partnerom.

V priemere 32% Slovákov darovalo alebo požičalo peniaze svojim kamarátom, kým svojmu partnerovi len 11%. Svojmu partnerovi darovalo či požičalo peniaze 6% žien, kým svojim kamarátom až 26%. 16% mužov darovalo či požičalo peniaze svojej životnej láske, ale kamarátom až 38%.

Graf vyššie: Povedali ste, že ste dali alebo požičali peniaze niekomu, aby zaplatil svoje účty. V akom vzťahu ste boli s touto osobou/osobami? (odpovede za Slovensko)

Najvýraznejší rozdiel medzi mužmi a ženami na Slovensku je však v názore, či slovenská ekonomika napreduje. Súhlasí s tým 38% mužov a iba 16% žien.

Kto má u nás snahu viacej šporiť? Muži alebo ženy?

Väčšina žien aj mužov si mesačne šporí, hoci muži (73%) o trochu viac ako ženy (69%). Obe pohlavia myslia na nepredvídateľné okolnosti. Bol to najviac uvádzaný dôvod, prečo mesačne šporia. Ale zdá sa, že predsa len ženy sú o trochu viac predvídavé. Takúto odpoveď uviedlo 79% a „len“ 67% mužov. Naopak, muži si aj doprajú a v porovnaní so ženami si sporia viacej aj na cestovanie a konzumáciu. Ale myslia aj na kúpu domu či bytu a na dôchodok. V týchto dvoch oblastiach šporia viacerí muži ako ženy.

Najviac sa zhodujeme v názore, že pri nakupovaní cez internet sa dá veľmi ľahko zadlžiť.

Do veľkej miery sa zhodujú odpovede mužov a žien na Slovensku najmä čo sa týka online nakupovania a platieb. 

Zhodne, 45% žien aj mužov súhlasí s tým, že pri online nakupovaní sa dá veľmi ľahko zadlžiť. U oboch pohlaví 34% uprednostňuje bezhotovostné platby a zhodne preferujú používanie kreditných aj debetných kariet. Rovnako 15% mužov aj žien sa pri online nakupovaní obáva o svoje zdravie alebo zdravie svojej rodiny.

Zaujímavé je aj zistenie, že svoje úspory sa snažíme zhodnocovať veľmi podobne, muži aj ženy. 56% mužov a 60% žien na Slovensku má úspory na sporiacich účtoch. 29% mužov a 27% žien ich má v hotovosti v domácej mene. Potom nasledujú fondy. Tu je medzi pohlaviami rozdiel asi 5 percentuálnych bodov. Do nehnuteľností investuje 10% mužov a 7% žien.

Zdá sa, že digitálne meny, začínajú lákať stále viacej ľudí. V porovnaní s predošlým rokom sa počet investujúcich svoje úspory do digitálnych mien (ako je Bitcoin, či Etherum) zdvojnásobil. Tento rok uviedlo 6% mužov, že dáva úspory do digitálnych mien, kým u žien to boli len 2%.

Muži aj ženy zabúdajú platiť svoje účty rovnako

No a na záver, 36% Slovákov zaplatilo za posledný rok min. 1 účet neskoro. Rovnako, ženy a muži, meškali s účtami za hypotéku (12%) a s účtami súvisiacimi s výdavkami na deti (13%). A hoci to, že muži aj ženy zabúdajú takmer rovnako nás až tak neprekvapilo, trošku nás predsa len prekvapilo, že z opozdilcov uvádzalo technické problémy ako príčinu omeškaných platieb až 21% mužov, kým žien bolo len 11%.

Tvrdenia spomínané v tejto tlačovej správe vychádzajú z výsledkov každoročného celoeurópskemu prieskumu realizovaného spoločnosťou Intrum. Kompletné výsledky sú prezentované v Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte. Stiahnuť si ho môžete tu: ECPR 2018

 


Chcete sa nás niečo opýtať?

Ak máte pohľadávky, ktoré chcete s nami odkonzultovať, prípadne máte iné otázky, stačí keď vyplníte formulár nižšie a odošlete nám ho. 

Vyplňte, prosím: