8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

1 z 5 Slovákov má problém hovoriť so svojim partnerom o financiách

Hovorí sa, že keď máme v živote poriadok, odráža sa to aj v harmónii našich vzťahov. Rovnako to platí aj pre domáce financie. Poriadok a štruktúra v osobných financiách nám dáva slobodnejší priestor venovať sa človeku, pre ktorého naše srdce bije o čosi silnejšie. Pre niektorých Slovákov je však ťažké hovoriť so svojím partnerom o peniazoch. Až tretina si myslí, že ich vzťah by bol silnejší, keby dokázali s partnerom lepšie spravovať svoje financie a každodenné výdavky. Problémy sú častejšie medzi mladšími ľuďmi a tými, ktorí majú deti.

Tieto zistenia prináša European Consumer Payment Report 2020 (ECPR 2020). Ide o každoročný prieskum spoločnosti Intrum, európskeho lídra v oblasti správy pohľadávok. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 24 000 spotrebiteľov z 24 európskych krajín. Na otázky o finančnej pohode, spotrebiteľskom správaní a platobných zvyklostiach odpovedalo aj 1000 Slovákov.

Náš najaktuálnejší report spotrebiteľského správania ukazuje, ako pandémia ovplyvnila osobné financie spotrebiteľov na Slovensku a aj v celej Európe. Dokážeme rozpoznať všeobecné postoje a skúsenosti s domácimi financiami. Výsledky okrem iného naznačujú, že financie sú výzvou v mnohých partnerských vzťahoch.
približuje výsledky reportu Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia
Graf 1: Respondenti vyjadrovali svoj súhlas s tvrdením: Nášmu partnerskému vzťahu by prospelo, keby sme dokázali lepšie spravovať svoje účty a úspory.
Graf 1: Respondenti vyjadrovali svoj súhlas s tvrdením: Nášmu partnerskému vzťahu by prospelo, keby sme dokázali lepšie spravovať svoje účty a úspory.

Mnoho ľuďom sa ťažko hovorí s partnerom o každodenných financiách

Každý piaty Slovák (19 %) tvrdí, že je pre neho ťažké hovoriť s partnerom o osobných financiách. Najvýraznejšie je to v najmladšej vekovej skupine (18-21 rokov), kde je to výzvou až pre jednu tretinu respondentov. Veľmi výrazný rozdiel sme zaznamenali medzi tými, čo svoje bývanie vlastnia a tými, čo žijú v podnájme. Hovoriť s partnerom otvorene o financiách je značnou výzvou najmä pre tých, ktorí žijú v podnájme. Až 30% z nich poukázalo na tento problém.

Osobné financie možno nie sú témou, o ktorej sa chcete so svojím partnerom rozprávať, ale mať spoločný a jasný obraz o príjmoch a výdavkoch je nevyhnutné pre zdravé fungovanie spoločnej domácnosti. Hovorí to aj o zrelosti jednotlivca a jeho schopnosti prijať zodpovednosť za seba a svojich blízkych. Ak dokážeme otvorene hovoriť o svojich príjmoch a najmä výdavkoch, vieme s čím môžeme v najbližšej budúcnosti počítať a dokážeme sa na to aj pripraviť. Keď vieme, že o dva mesiace ma čaká platba napr. za daň z nehnuteľnosti, viem, že si na to musím vytvoriť rezervu. Takto sa dokážeme vyhnúť nepríjemným prekvapeniam a následne zbytočným stresom.
Vysvetľuje Martin Musil
Graf 2: Respondenti vyjadrovali svoj súhlas s tvrdením: K partnerskej hádke medzi nami dochádza jedine vtedy, keď sa bavíme o peniazoch.
Graf 2: Respondenti vyjadrovali svoj súhlas s tvrdením: K partnerskej hádke medzi nami dochádza jedine vtedy, keď sa bavíme o peniazoch.

Lepšie spravovanie financií = lepší vzťah?

Až 35% respondentov uvádza, že pre ich vzťah by bolo lepšie, keby obaja partneri dokázali lepšie narábať so svojimi výdavkami a úsporami. Tento podiel ešte narastá v mladšej vekovej skupine. Až 41% ľudí vo veku 22-37 rokov tvrdí, že toto je dôležitým faktorom. Rovnako 41% rodičov potvrdzuje, že vzťahu s partnerom by prospelo, ak by sa každodenné financie spravovali lepšie.

Slovensko v tejto oblasti patrí medzi krajiny s najvyšším počtom respondentov, ktorí cítia nepohodu vo vzťahu práve kvôli financiám.

 

Každý piaty Slovák tvrdí, že sa s partnerom hádajú iba vtedy, keď hovoria o peniazoch. Toto je výraznejšie u starších ročníkov ako u mladších. Dokonca až 32% seniorov vo veku 55-64 rokov tvrdí, že ich partner nerozumie financiám a robí zlé rozhodnutia pre ich domácnosť.

Graf 3: Respondenti vyjadrovali svoj súhlas s tvrdením: Značné medzery môjho partnera/mojej partnerky vo finančných záležitostiach ho/ju vedú k zlým rozhodnutiam pre našu domácnosť.
Graf 3: Respondenti vyjadrovali svoj súhlas s tvrdením: Značné medzery môjho partnera/mojej partnerky vo finančných záležitostiach ho/ju vedú k zlým rozhodnutiam pre našu domácnosť.

Takmer 2 z 10 Slovákov už urobili niekedy rozhodnutie, že kvôli financiám buď zotrvali v nefunkčnom vzťahu alebo ho kvôli financiám ukončili.

 

Spomedzi všetkých sledovaných európskych krajín zohrávajú financie najvýraznejšiu rolu vo vzťahoch u Rumunov. Až 68% z nich nedokáže otvorene hovoriť s partnerom o financiách. Tretina Rumunov, keď sa háda, sa háda práve kvôli financiám.

O prieskume - European Consumer Payment Report 2020 (ECPR 2020)

Tvrdenia spomínané v tejto tlačovej správe vychádzajú z výsledkov každoročného celoeurópskemu prieskumu realizovaného spoločnosťou Intrum, ktorého výsledky sú prezentované v European Consumer Payment Reporte (Európsky spotrebiteľský platobný report - ECPR). Zozbierali sme údaje od spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Tento rok sa celkovo prieskumu zúčastnilo 24 198 respondentov, z toho 1000 Slovákov. Zber údajov sa uskutočnil v mesiacoch august až október 2020.