Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

Prerod vašich zákazníkov do života s udržateľnými výdavkami

Pomáhať ľuďom spravovať ich dlhy je našou činnosťou a to už viac ako 100 rokov. Spravodlivo a dôkladne sa snažíme uzdraviť zákazníkov, pretože vyrovnávanie dlhu je dobré pre ekonomiku a je to dobré aj pre ľudí.

Hovoríme s ľuďmi

Rozprávame sa s mladým študentom, ktorý zabudol zaplatiť svoju faktúru a kladie si otázku, kde na to vôbec zoberie. Hovoríme so starším párom, ktorú sú pozadu s niekoľkými ich účtami a potrebujú pomoc s nastavením priorít, čo uhradiť ako prvé. Hovoríme s nezamestnanou slobodnou mamičkou, ktorá netuší ako naplní svoje potreby. Toto je to, čo robíme. Každý deň.

Naprieč celou Európu viac ako 8000 našich kolegov komunikuje s ľuďmi v rôznej fáze kreditného hodnotového reťazca. Pred alebo po lehote splatnosti. Toto sú naše skúsenosti, ktoré sme získali za viac ako 100 rokov. Ale ako môžeme čo najlepšie pomôcť zákazníkom, keď situácia každého z nich je rôzna? Pozreli sme sa hlboko do našich dát a identifikovali za číslami ľudí, zákaznícke osobnosti. Tým, že vieme, kto sú a ako myslia, môžeme im poskytnúť lepšie zákaznícke služby a pomôcť im uzdraviť sa smerom k životu s udržateľnými výdavkami.

 

Uzdravenie zákazníkov

Pomáhať ľuďom smerom k udržateľným výdavkom znamená podporiť kvalitu života našich zákazníkov, predvídateľné platby pre našich klientov a spravodlivé obchodovanie pre spoločnosť. Naša povinnosť spočíva v uzdravení našich zákazníkov, pomôcť tak našim klientom ako aj ich zákazníkom, aby zostali nad čiarou.

 

Takto to funguje:

Keď sme sa prvýkrát stretli so spoločnosťou The One Timer, ktorá v súčasnosti prináša 17% našej zákazníckej bázy, vedeli sme, že nikdy pred tým neboli v kontakte s inkasnou spoločnosťou. Možno boli v strese, vystrašení a možno boli zmätení, čo to vlastne vymáhanie pohľadávok znamená. Naši zamestnanci sú vyškolení špeciálne na pomoc tomuto zákazníkovi a sú vybavení nástrojmi na vytvorenie dôveryhodného a otvoreného dialógu. Môžu takto nasmerovať zákazníkov na správnu cestu, aby im pomohli vyriešiťich prípad, a aby znova sa stali ziskovými zákazníkmi pre našich klientov.

Takže vyrovnaná rýchlosť platieb, miera platieb a spokojnosť zákazníkov sú kľúčom k našim klientom a aj pre náš úspech. A to ako pomáhame, má priamy vplyv na to, ako uspejeme ako spoločnosť. Ak sme príliš tvrdí, spokojnosť zákazníka a vzťah s klientmi by sa mohli poškodiť. Ak sme príliš mäkkí, rýchlosť a miera platieb klesnú. Správnosť, starostlivosť a profesionalita, a podarilo sa nám úspešne uzdraviť ďalšieho klienta.

 

Ponuka našich služieb

Keď nám naši klienti posielajú prípad, vieme, že potrebujú svoje peniaze rýchlo a spoľahlivo. Rovnako dôležité je, že chcú, aby sa ich zákazník k nim neskôr vrátil a dôverujú nám, že sa tak aj stane. Znížiť kolísanie a uzdraviť zákazníkov. V Intrume sme hrdí na to, že podnikáme čestne, snažíme sa o inovácie a prevádzkovú efektivitu v našom odvetví.

Ponúkame služby od inkasa a nákupu pohľadávok, až po fakturačné a platobné služby. Tu sa dozviete viac.