Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

Slovenskí podnikatelia si niekedy radšej utrhnú od úst.

Vo vyspelých ekonomikách je už úplnou samozrejmosťou, že podnikatelia spolupracujú s inkasnými agentúrami, ktoré im spravujú pohľadávky. A nie len to, často im spravujú celý proces fakturácie a upomienok. Veľa však samozrejme závisí aj od jednotlivých národností a ich mentality.

Čokoľvek by ste si teraz prečítali, nebude mať pre vás význam, ak problém neskorých platieb nepovažujete za problém. Priznajte si, koľkokrát ste už mávli rukou nad neuhradenou faktúrou od stáleho zákazníka? Nestalo sa vám ani raz, že ste radšej mávli rukou a pohľadávku odpísali, akoby ste mali narušiť vaše dobré obchodné vzťahy? Slovenskí podnikatelia si niekedy radšej utrhnú od úst, ako by sa mali postaviť sami za seba. 

A čo keby ste išli na to od iného konca? Alebo ešte lepšie, hneď od začiatku. Ak definujete jednotnú politiku správy pohľadávok a každému klientovi, novému či stálemu, ju automaticky predostriete, môžete na tom pri lámaní chleba veľa získať.

A to je ten rozdiel

A to je presne ten rozdiel, keď to riešite už vopred ako, keď k pohľadávkam pristupujete, až keď začnú pre vás predstavovať problém. Lenže vtedy to už môže ústiť do vašej platobnej neschopnosti, až ohrozeniu existencie firmy.

Väčšina našich klientov sa nestretla s tým, že by sa vzťahy s ich zákazníkmi narušili, či ukončili po tom, čo nám zverili svoje pohľadávky do správy.

Správa pohľadávok bez vstupných a ročných poplatkov

Pri správe pohľadávok spolupracujeme s klientami na základe zmluvného vzťahu. Všetky obchodné podmienky máme jasne, hneď na začiatku dohodnuté. Pri spolupráci s Intrum Slovakia neplatíte žiadne vstupné, či ročné poplatky. Platíte za naše služby pre vás len z toho, čo pre vás vymôžeme.

Prenájom loga pre každého klienta pri správe pohľadávok

Našim klientom dávame k dispozícii naše logo. Takto môžu lapiť dve muchy jednou ranou. Intrum ako líder na trhu správy pohľadávok sa im stará o vymoženie už existujúcich pohľadávok. Zároveň však dávame našim klientom do rúk veľmi účinný nástroj prevencie pred omeškanými platbami.

Aj vy, ako náš klient, máte nárok umiestniť logo Intrum na svoje vystavené faktúry. Takto dáte svojim odberateľom najavo, že svoje procesy máte riadne nastavené, a že za chrbtom vám stojí partner, ktorý sa špecializuje na správu pohľadávok. Ak priamo túto informáciu zapracujete aj priamo do svojich obchodných podmienok, garantujeme vám, že výrazne znížite riziko vzniku pohľadávok.


Požiadajte o konzultáciu

Ak máte pohľadávky, ktoré chcete s nami odkonzultovať, prípadne máte iné otázky, stačí keď vyplníte formulár nižšie a odošlete nám ho. 

Vyplňte, prosím: